Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 10 april 2019
Door: Halmar Wolfswinkel

Geen rood stand meer in 2019?

Wij zien steeds meer klanten die geen gebruik meer kunnen of mogen maken van de roodstand faciliteit op hun betaalrekening. Dit gaat vooral om klanten die hun bankzaken hebben lopen bij de grootbanken/ systeembanken ING (continue limit naar doorlopend krediet), Rabobank, ABN AMRO en SNS.

Bij De Nederlandse Kredietmaatschappij vermoeden we dat vanaf oktober 2018 deze banken structurele roodstanden hebben omgezet naar een vorm van consumptief krediet (Doorlopend Krediet). Het ING Continukrediet is begin 2019 automatisch omgezet in een Doorlopend Krediet. Eventuele roodstand moest wel eerst worden afgelost. Klanten konden nog wel kiezen voor een Kwartaallimiet. Zo’n Kwartaallimiet is geschikt voor wie af en toe rood wil staan en kent een maximum tot €2.000.

Het gevolg van de omzetting is dat mensen niet meer door hun saldo heen kunnen pinnen: limiet blijft limiet. Deze omzetting komt waarschijnlijk door een zorgplichtactie van de (groot)banken, die nu ook met hun roodstand-faciliteiten onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) vallen. De kredietfaciliteiten (roodstaan is ook een vorm van krediet) moeten passen binnen het totaalplaatje van inkomsten/lasten/leennormen. Veel mensen hebben echter onvoldoende inzicht in hun geldzaken of kunnen niet met geld omgaan.

Waarom structureel roodstaan (Continu Limiet) niet meer kan

Structureel roodstaan – eigenlijk nooit in de zwarte cijfers komen – mag en kan niet meer: banken moeten kunnen aantonen dat roodstaan past bij de wet- en regelgeving en verantwoord is binnen de financiële situatie van de klant. Met andere woorden, banken hebben een zorgplicht tegenover hun klanten gedurende de looptijd of gebruik van de kredietfaciliteit.

Roodstaan werd heel lang niet gezien als ‘krediet’. Doordat steeds meer groepen mensen structureel en gezamenlijk voor miljarden euro’s roodstaan, begon deze tendens echter op te vallen. Daarom is toezichthouder AFM begonnen intermediairs aan te spreken op kredietfaciliteiten en schuift het signaal nu ook op naar aanbieders van consumptieve kredieten en de banken.

Bij creditcardmaatschappijen speelt dezelfde ontwikkeling. Zo wees de AFM uitgever van creditcards ICS op hun zorgplicht om consumenten te beschermen. ICS zette daarom al de stap om creditcards van zwakke klanten te blokkeren. In onze visie een schijnoplossing, zoals we in een eerder blog over het blokkeren van creditcards al beschreven.

Er is nog een reden voor extra oplettendheid door de AFM. De bankkosten lopen dit jaar op, met gemiddeld 6% in verhouding tot de gemiddelde algemene prijsstijging van 2,2% (meting door het CBS). De achtergrond van de gestegen kosten van financiële diensten zijn de kosten die de grootbanken doorberekenen aan hun klanten.

Al met al wordt het voor bankklanten steeds zwaarder om tegen een variabele rente van 10 – 14% rood te staan bij hun bank, niet wetend wanneer ze eindelijk van hun roodstand af kunnen komen. Daarom zien wij steeds meer mensen de keuze maken voor een Persoonlijke Lening bij een gespecialiseerde kredietverstrekker, met een vaste rente vanaf 3,5% en een vaste looptijd.
Of voor een Doorlopend Krediet, het kredietneefje van roodstaan bij de bank.

Doorlopend Krediet als goed alternatief?

Mensen die hun faciliteit om rood te staan bij de bank één-op-één over willen zetten naar een consumptief krediet, komen vaak uit bij een Doorlopend Krediet. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch, want ook hier zijn looptijd en rente variabel.

Toch is het oppassen geblazen met Doorlopende Kredieten, want de rentes zijn de afgelopen jaren aardig gestegen. Doorlopende Kredieten hebben daardoor een negatief imago en worden in de volksmond niet voor niets Doodlopend Krediet genoemd.

Bij de ING is de rente op een Doorlopend Krediet tot € 10.000 bijna twee keer zo hoog als bij De Nederlandse Kredietmaatschappij (peildatum april 2019). 

TIP: Voor wie eenmalig een grote uitgave wil doen (een aankoop, aflossing roodstand, woningverbetering) raden wij een Persoonlijke Lening aan. Het grote voordeel ten opzichte van een Doorlopend Krediet is de overzichtelijkheid: een vaste rente en een vaste looptijd. U weet exact waar u aan toe bent en bij elke aflossing komt het einde van de lening sneller in zicht.

Past een Persoonlijke Lening bij u?

Bent u benieuwd hoe u van uw roodstand bij de bank af kunt komen door eenmalig een bedrag te lenen voor een veel lagere rente?

Bekijk onze leenwijzer om inzicht te krijgen in welke lening bij u past of vraag direct online uw Persoonlijke Lening aan.

 

Halmar Wolfswinkel

Partner en Hoofd Realisatie

Auteur: Halmar Wolfswinkel

Halmar is oplossingsgericht, creatief en zeer efficiënt. Voor elk vraagstuk heeft hij een passende oplossing. Zoekt u naar een financiering voor een recreatiewoning, een auto, boot, caravan of de verbouwing van uw koophuis? Halmar denkt met u mee. Hij zorgt voor een snelle en foutloze afwikkeling en uitbetaling van uw lening.

Specialisatie binnen De Nederlandse Kredietmaatschappij – Realisatie van de geretourneerde contracten, het completeren, controleren en doorsturen van de complete kredietdossiers naar de banken.

‘Ik sta er persoonlijk voor garant dat u snel en veilig kunt beschikken over uw geld.’

Vrijblijvend offerte aanvragen