Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 15 september 2012

Advies is niet gratis!

Op 1 januari 2013 verandert de wereld van de financiële dienstverleners ingrijpend. Met het provisieverbod zet de wetgever een vergaande stap met als doel dat financieel dienstverleners naast hun klant gaan staan. 

Zoals het wetsvoorstel nu luidt gaat het provisieverbod gelden voor hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, individuele inkomensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en complexe producten.  

Hoe zit dat bij Consumptief Krediet?

Voor Doorlopend krediet en Persoonlijke Leningen is een uitzondering gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de beloning (provisie) die de aanbieder (bank) vergoed aan de financiële dienstverlener (adviseur of bemiddelaar) alleen mag worden uitbetaald als er geen betalingsachterstand is op het krediet.

Hierdoor is het belang van de klant gelijk gesteld aan het belang van de aanbieder en de financiële dienstverlener, namelijk alleen "verantwoord" krediet vertrekken aan klanten die goed kunnen en gaan betalen!

Advies en bemiddeling worden aparte diensten die de consument los van het product afneemt en waar hij ook apart voor betaalt. Of hij nu bij een adviseur en/of bemiddelaar binnenstapt of bij een aanbieder. Dat is een hele verandering.

Wil de consument wel betalen voor advies?

Onderzoeksbureau Intomart Gfk deed voor de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) onderzoek onder 500 Nederlanders naar de impact van kosten op hun keuze voor hypotheekadvies. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de consumenten behoefte heeft aan advisering, omdat dit hen een veiliger gevoel geeft bij het maken van een keuze voor een financieel product.

Zodra iemand weet wat een advies kost, maakt 46% een andere keuze. De keuze voor execution only dienstverlening verdubbelt dan van 11% naar 28%, voornamelijk ten koste van volledige face to face advisering. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat ongeveer 75% van de consumenten advies blijft afnemen. De meerderheid van deze klanten doet dit alleen niet in de vorm van 100% face to face advies.

Veel klanten gaan onderdelen van het adviestraject zelf doen. Daarnaast concludeert Intomart Gfk in zijn onderzoek dat de consument een adviesbehoefte heeft maar de waarde van het advies niet goed kan bepalen.

Daarom bieden wij op basis van execution only dienstverlening zonder advies en advieskosten Doorlopend Krediet en Persoonlijke Leningen aan, specifiek voor klanten die niet kiezen voor een uitgebreid adviestraject.

Vrijblijvend offerte aanvragen