Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 23 september 2012

De voordelen van WOZ krediet en Woning Voordeel Krediet

De voordelen van het WOZ krediet ook wel genoemd het Woning Voordeel Krediet op een rijtje:

Voor het WOZ-krediet van Defam of Woning Voordeel Krediet van Interbank heeft u de keuze uit 2 vormen.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een leenvorm waarbij vooraf de kredietlimiet wordt vastgelegd. De maandelijkse termijn bestaat uit een rente- en een aflossingsgedeelte, waarbij de rente variabel is. Het aflossingspercentages bedraagt minimaal 1%. Tussentijds is het mogelijk om weer op te nemen tot aan de afgesproken kredietlimiet. De werkelijke looptijd van de lening is afhankelijk van de rente,  de bedragen die worden opgenomen (het opgenomen saldo) en het gedeelte dat wordt afgelost.

Rentekrediet

Rentekrediet is evenals het doorlopend krediet een leenvorm waarbij vooraf de kredietlimiet wordt vastgelegd. De rente is variabel en de berekening hiervan vindt maandelijks plaats op basis van het uitstaande saldo. Er vinden géén aflossingen plaats, tenzij de klant anders wenst of de leeftijdsgrens van 60 jaar bereikt wordt. Na vijf jaar wordt het krediet verlengd of begint men met aflossen.

Keuzemogelijkheid kwijtschelding bij overlijden

Bij het aangaan van een lening is het goed om stil te staan bij de financiële gevolgen voor nabestaanden als u komt te overlijden. Interbank biedt u de mogelijkheid om deze gevolgen te beperken. U heeft bij ons de keuze om bij het afsluiten van een lening een overlijdensrisicodekking te nemen tegen een renteopslag. Bij overlijden wordt dan de restantschuld tot een maximum van € 12.500,– kwijtgescholden.

Positief negatief verklaring bij WOZ-krediet

Een positief negatief verklaring houdt in dat u aan Defam of Interbank verklaart dat  op eerste verzoek van deze banken zult meewerken aan het vestigen van een hypotheek op uw woonhuis . U verstrekt dan een recht van hypotheek op uw woonhuis gelijk aan de overeengekomen kredietlimiet, verhoogd met 40% voor rente en kosten. Een dergelijk verzoek zal slechts worden gedaan indien Interbank of Defam redenen heeft om aan te nemen dat u uw betalingsverplichtingen niet of niet correct zult nakomen. Daarnaast bent u niet bevoegd over te gaan tot het vervreemden, bezwaren, c.q. (verder) met hypotheek of anderszins te bezwaren van uw woonhuis zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Interbank en Defam.

Voordelen WOZ-krediet

WOZ-krediet ten opzichte van een 2e hypotheek

Voor het WOZ-krediet betaalt u geen afsluitkosten, hoeft u niet naar de notaris en is ook geen taxatierapport vereist. De WOZ-beschikking van uw gemeente volstaat. Als zekerheid tekent u een zogenaamde pos/neg-verklaring die opgenomen is in de kredietovereenkomst. Dit in tegenstelling tot een 2e hypotheek is een WOZ-krediet binnen enkele dagen geregeld. Het WOZ-krediet is voordeliger en sneller geregeld dan een 2e hypotheek!

WOZ-krediet ten opzichte van Rood staan

De snelste groeiende kredietvorm in Nederland is rood staan! De banken zijn daar erg blij mee want de gemiddelde rente die een klant betaalt bedraagt 14%! In het volgende voorbeeld ziet u hoeveel u bespaart met een WOZ-krediet. Stel dat u regelmatig € 2.500,- rood staat. Bij een bank betaalt u voor dit bedrag al snel zo’n 14% rente, dat komt neer op € 350,- per jaar. Sluit u een WOZ-krediet af van € 10.000,- (minimaal bedrag) en gebruikt u maar € 2.500 dan betaalt u een rente van 4,8%. U betaalt dan € 120,00 per jaar. In vergelijking met rood staan behaalt u dus een voordeel van € 230,- per jaar!

WOZ-krediet ten opzichte van postorderkredieten en verzendhuiskredieten

Bij postorderbedrijven als Wehkamp of Neckermann kunt u vaak op krediet of afbetaling kopen. Maar ook daarmee bent u veel duurder uit dan met een WOZ-krediet. Voeg uw (postorder)kredieten en/of leningen samen dan kunt u meestal nog goedkoper lenen. In onderstaand voorbeeld kunt u zien wat u dan kan besparen:

€ 3.000,- krediet bij (Wehkamp) 15% rente: € 450,- per jaar

€ 2.500,- roodstand 14% rente: € 350,- per jaar totaal: € 800,- per jaar

€ 5.500,- WOZ-krediet 4,8% rente: € 264,- per jaar Verschil: € 536,- per jaar

Met deze besparing kunt u dan de lening gaan aflossen.

WOZ-krediet ten opzichte van een Hypotheek met topopslag

In een aantal gevallen is het interessant om een gedeelte van de hypotheek om te zetten naar een WOZ-krediet. Namelijk in die gevallen waarbij bijvoorbeeld de hypotheek net boven 100% executiewaarde zit. De hypotheek valt dan in de categorie t/m 125% executiewaarde en daarvoor betaalt u een renteopslag. Door alles wat boven de 100% executiewaarde geleend is om te zetten naar een WOZ-krediet vervalt de topopslag op de (gehele) hypotheek (in sommige gevallen 0,3% rente!) hetgeen een grote besparing kan opleveren. Bij een hypotheek van € 200.000 scheelt dat € 600,-per jaar. Geldverstrekkers hanteren over het algemeen een 5-tal risicoklassen: NHG, 75%, 90%, 100% en 125%. U kunt dus veel besparen door een gedeelte van de hypotheek om te zetten naar een WOZ-krediet waardoor uw hypotheek in een lagere risicoklasse komt.

 

Vrijblijvend offerte aanvragen