Laden

Vertrouwd door velen

9,4

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 20 februari 2013

Aantal klachten met 10% gestegen

Kifid heeft vorig jaar 10% meer klachten binnengekregen: in totaal werden er 7.095 (6.451) klachtenbrieven bezorgd bij het Haagse klachteninstituut. Een verklaring voor de toename heeft Kifid niet. "Waarschijnlijk heeft dit te maken met onze toenemende naamsbekendheid."

Meer media-aandacht zou vorig jaar ook de bekendheid van Kifid ten goede zijn gekomen, vermoedt het instituut. Traditiegetrouw betreffen de meeste klachten schadeverzekeringen: die zijn goed voor 30% van alle klachten. Daarna volgens levensverzekeringen (22%), bankproducten (20%), hypotheken (17%) en beleggingen (11%).

Het aantal achterstallige dossiers (behandeltermijn langer dan 6 maanden) is door de inzet van extra capaciteit teruggedrongen tot 416 (700) bij de Ombudsman en 139 (190) bij de Geschillencommissie. Voor de commissie is de norm overigens 12 maanden. De Ombudsman handelt 86% van alle klachten binnen een jaar af, waarvan 52% binnen zes maanden. "De Geschillencommissie handelt momenteel meer dan de helft van de klachten binnen een jaar af. Het streven is deze doorlooptijden nog verder terug te dringen."

Het aantal niet-ontvankelijke zaken is vorig jaar fors gedaald tot een kleine 800 (2.300). "Dit komt zeer waarschijnlijk doordat de informatie van financiële dienstverleners en Kifid aan consumenten over de klachtenvoorziening effect heeft gesorteerd. Wel stijgt het aantal complexe zaken sinds de invoering van de wettelijk voorgeschreven interne klachtenprocedure."

Vrijblijvend offerte aanvragen