Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 9 april 2013

Onderzoek Consumptief Krediet door de AFM

Bron AFM 4-4-2013,
In het onderzoek naar consumptief krediet heeft de AFM zeven onderwerpen beoordeeld, namelijk langdurige roodstanden, toegankelijkheid van informatie, betalingsachterstanden, beleid bij betalingsachterstanden, aflosvrije kredieten en kredieten waarop beperkt wordt afgelost, persoonlijke lening en rentebeleid.

1.  Langdurige roodstanden
De meest klanten die rood staan op de betaalrekening zullen er vanuit gaan dat dit tijdelijk is. Wanneer een klant langdurig rood staat, lijkt het niet meer te worden gebruikt voor kortstondige schommelingen in de inkomsten en uitgaven. De AFM vindt het wenselijk dat dan wordt getoetst of de kosten voor roodstand (aanmerkelijk) hoger liggen dan bij een vergelijkbaar doorlopend krediet. Dan is het in het belang van die klant dat de bank hem persoonlijk en actief wijst op dit prijsverschil en een concreet aanbod doet om de roodstand om te zetten in een voordeliger doorlopend krediet.

2. Toegankelijkheid van informatie
De klant moet op gemakkelijke wijze toegang hebben tot alle relevante informatie met betrekking tot zijn afgesloten krediet. Het geven van tips over zijn betalingsgedrag of beter passende kredietvormen op basis van deze informatie is een mooi voorbeeld van hoe een bank het belang van de klant centraal kan stellen.

3. Betalingsachterstanden
Het percentage betalingsachterstanden is een indicatie van de wijze waarop een bank in de praktijk achterstanden probeert te voorkomen. In dit onderdeel is gekeken naar het percentage betalingsachterstanden op recent afgesloten kredieten.

4.  Beleid bij betalingsachterstanden
Het is in het belang van de klant en van de bank dat de bank snel in actie komt bij een betalingsachterstand en dat de bank de klant helpt met het zoeken naar een structurele oplossing. De oplossing kan onder meer bestaan uit het toekennen van een budgetcoach (of gespecialiseerde medewerker), het treffen van een betalingsregeling en/of het oversluiten van bestaande schulden naar een aflopend krediet met lagere maandlasten.

5.  Aflosvrije kredieten en kredieten waarop beperkt wordt afgelost
De AFM vindt dat voldoende moet worden afgelost op kredieten gedurende de looptijd van het afgesloten krediet zodat de klant aan het einde van de looptijd niet met een hoge restschuld zit. Om te waarborgen dat voldoende wordt afgelost, zou de klant maandelijks naast de rente ook verplicht een gedeelte aan aflossing moeten betalen.

6.  Persoonlijke lening
Bij een persoonlijke lening liggen de te betalen maandtermijnen vast en zal de klant niet voor onaangename verrassingen komen te staan aan het einde van de looptijd. In de meeste gevallen is een persoonlijke lening in het belang van de klant en dat zou daarom het soort krediet moeten zijn dat de kredietverstrekker bij voorkeur aanbiedt. Dit betekent dat de persoonlijke lening minimaal in meer dan de helft van de afgesloten kredieten (zonder roodstanden en creditcards) aangeboden zou moeten worden.

7.  Rentebeleid
De AFM vindt het ongewenst dat bestaande klanten meer rente moeten betalen dan nieuwe klanten (met een vergelijkbaar risicoprofiel) bij eenzelfde consumptief kredietproduct. Ook ongewenst is dat sommige kredietaanbieders een lagere rente vragen bij hogere kredieten. Dit kan tot gevolg hebben dat klanten gestimuleerd worden om meer krediet op te nemen dan zij daadwerkelijk nodig hebben.

Vrijblijvend offerte aanvragen