Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 6 augustus 2013

Een lening aanvragen met de zekerheid dat het wettelijk goed zit?

De Wet financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan financiële dienstverleners. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of voldaan wordt aan die eisen. De Wft bevat evenwel ‘open normen’.
Dit betekent dat de principes wel zijn vastgelegd, maar dat financiële dienstverleners vrij zijn in hun keuze hoe daaraan te voldoen. Om er zeker van te zijn dat De Nederlandse Kredietmaatschappij voldoet aan al deze wettelijke eisen en normen heeft zij ter waarborging gekozen voor het Wft Certificeringsprogramma van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening.

Wft Certificering
Het Wft Certificeringsprogramma ondersteunt bij het blijvend voldoen aan de Wft eisen. Daarom is er op op 2 juli 2013 een Auditor van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening bij De Nederlandse Kredietmaatschappij langs geweest om de eisen van de Wft door te nemen. Tijdens dit bedrijfsbezoek is geconstateerd dat bij De Nederlandse Kredietmaatschappij alle eisen goed zijn geïmplementeerd en heeft deze Audit aangetoond dat aan de Wft eisen wordt voldaan. De beoordelingscommissie van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening heeft net als in 2011 en 2012 een positieve beslissing genomen en het Wft certificaat 2013 dat geldig is tot november 2014 uitgereikt.

Wft Certificaat

Op 2 juli 2013 is door de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening opnieuw voor de 3e keer op rij het Wft Certificaat uitgereikt aan De Nederlandse Kredietmaatschappij. Dit Wft Certificaat is afgegeven naar aanleiding van de uitkomsten van het door de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening verrichte onderzoek bij De Nederlandse Kredietmaatschappij. De geldigheid van het Wft Certificaat wordt periodiek getoetst.

Vrijblijvend offerte aanvragen