Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 25 mei 2015

Studenten lenen minder vaak maximaal

Het leengedrag van studenten is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Onder invloed van overheidsmaatregelen zijn er minder studenten met een maximale lening. Ook het gemiddelde bedrag dat studenten lenen daalde. Dit staat te lezen in het vakblad Economische Statistische Berichten.

Minder vaak maximale lening

Een van de overheidsmaatregelen was het afschaffen van de automatische maximale lening. Tot 2009 kreeg iedere student deze na het aflopen van de prestatiebeurs, tenzij de student zelf aangaf geen (maximale) lening te willen. Na 2009 kregen studenten automatisch een lening zo hoog als het maandbedrag van hun prestatiebeurs. Hierdoor daalde het aantal studenten met een maximale lening in twee jaar van 68 procent naar 11 procent. Ook nam het gemiddelde maandbedrag per lening af met 20 procent.

Lager bedrag lenen door nadenken over geldlenen

Daarnaast moeten studenten sinds 2010 handmatig het bedrag dat ze willen lenen invoeren. Tot die tijd was het aanvragen van de maximale lening het aanvinken van deze mogelijkheid op het aanvraagformulier. De gedachte achter het handmatig invoeren is dat studenten zo beter nadenken over het bedrag dat ze willen lenen. Ook deze maatregel had effect. Van de 69 procent studenten met een maximale lening was in 2014 nog maar de helft over. Het gemiddelde bedrag per lening daalde met 8 procent.

Vrijblijvend offerte aanvragen