Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld
Jongvolwassenen lenen schulden

Datum: 14 september 2015

Over jongvolwassenen, geld lenen en schulden

Meer dan de helft van de jongvolwassenen had het afgelopen jaar schulden. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bijna een derde van de ondervraagden, allemaal tussen de 18 en 27 jaar, gaf aan een of andere lening te hebben. 28% had een lening voor de studie lopen bij DUO.

Inzicht in schulden

Voor het onderzoek werden ruim 1.500 enquêtes afgenomen. Ook werden 29 jongvolwassenen uitgebreid ondervraagd over geld lenen en schulden. Het doel was inzicht verkrijgen in de houding en het gedrag van jongvolwassenen ten opzichte van schulden. Tot nu toe was namelijk nog weinig onderzoek verricht naar het financiële gedrag van 18- tot 27-jarigen.

Lening bij DUO of bekenden

Jongvolwassenen lenen met name geld bij de overheidsdienst DUO. Op de tweede plaats komt geld lenen bij ouders (12%) en daarna familie en vrienden (6%). Slechts 3% van de jongvolwassenen met een lening heeft een doorlopend krediet of een persoonlijke lening afgesloten bij een financiële instelling.

Rood staan en rekening betalen

In vergelijking met alle Nederlandse huishoudens komt rood staan bij jongvolwassenen minder voor. Ongeveer een vijfde stond vorig jaar rood. Het niet op tijd betalen van rekeningen komt wel vaker voor. Bijna een kwart van de jongvolwassenen betaalde in de afgelopen twaalf maanden een rekening niet op tijd, tegen 18% van alle Nederlandse huishouden.

Risicovolle schulden

De meeste achterstallige rekeningen van jongeren zijn niet hoger dan 50 euro. Ook kunnen de meesten hun lening zonder problemen aflossen. Voor een deel van de 18- tot 27-jarigen lag dit de afgelopen twaalf maanden echter anders. Zo’n 15% had te maken met risicovolle schulden. Hierbij ging het om regelmatig rood staan, creditcard schulden en achterstanden bij het betalen van bijvoorbeeld de huur.

Slecht gevoel bij schulden

Uit de diepte-interviews bleek dat jongeren het vervelend vinden schulden te hebben. Bij een enkeling leiden schulden zelfs tot depressiviteit. Hulp wordt met name gezocht binnen de eigen sociale netwerk, zelden bij officiële instanties. Toch menen de onderzoekers dat jongvolwassenen gevoelig zijn voor informatie over geld lenen en schulden. Ook voor deze groep speelt financiële educatie een grote rol in het tegengaan van schulden.

Vrijblijvend offerte aanvragen