Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 9 maart 2017
Via: http://perskamer.bkr.nl/bkr-minder-problematische-betalingsachterstanden/

BKR: Betalingsachterstand met 5% afgenomen

Het aantal consumenten met betalingsachterstanden nam sinds 2011 elk jaar toe. De dalende trend, sinds januari 2016, zet door. Het afgelopen half jaar is zelfs een daling te zien van 5%. Dit blijkt uit onderzoek van de BKR kredietbarometer, die trends en ontwikkelingen in het betalingsgedrag van de Nederlandse kredietnemer meet.

Dalende lijn aantal betalingsachterstanden

Het is een positieve ontwikkeling in het beperken van problematische betalingsachterstanden. Het BKR dat vaak ten onrechte als “een lastige instantie die financiële beperkingen oplegt” wordt gezien concludeert dat veel mensen hun betalingsachterstanden hebben opgelost en het aantal mensen die hun leningen/kredieten niet kunnen afbetalen is afgenomen. Consumenten hebben meer te besteden dankzij de aangetrokken economie. Er is meer financiële ruimte om aan de maandelijkse betalingsverplichtingen te voldoen en dit zorgt voor de dalende lijn van het aantal betalingsachterstanden.

Informatievoorziening BKR zorgt voor bewustwording consument

Het BKR registreert leningen en kredieten om consumenten te beschermen tegen overkreditering, het afsluiten van te hoge kredieten ten opzichte van de financiële draagkracht. Hiermee wordt het opbouwen van problematische schulden voorkomen. Dankzij de BKR registratie kunnen kredietverstrekkers bepalen of de leningaanvraag toegekend kan worden zodat de consument een verantwoorde lening afsluit. Het BKR werkt via duidelijke informatievoorziening aan bewustwording van de consument over het aangaan van verantwoorde leningen. Die bewustwording geldt ook voor de nieuwe regelgeving dat lage kredieten vanaf €250 geregistreerd gaan worden. Hieronder valt ook rood staan op de betaalrekening en een Telefoonkrediet. De te betalen rente lijkt verwaarloosbaar maar bij twee keer vergeten het termijnbedrag te betalen betekent een negatieve BKR registratie en die heeft gevolgen voor de aanvraag van een lening of hypotheek.

Aantal Nederlanders zonder betalingsachterstand toegenomen

Volgens het CKI, Centraal Krediet Informatiesysteem, is bij het percentage Nederlanders die bij het BKR geregistreerd staan als goede betaler juist toegenomen: 9,6 miljoen Nederlanders hebben geen betalingsachterstand. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 29%. Beide percentages laten zien dat de problematische betalingsachterstanden afnemen.

 

Vrijblijvend offerte aanvragen