Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 21 februari 2017
Via: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/feb/consultatie-reclameverbod

Reclameverbod voor risicovolle financiële producten

De huidige lage rentetarieven in combinatie met een digitale wereld zonder grenzen maakt het voor buitenlandse beleggingsmaatschappijen en kredietaanbieders eenvoudig en aantrekkelijk om online hun financiële producten aan te bieden. Dit gebeurt op grote schaal en de manier van benaderen en communiceren is dwingend en vaak agressief van karakter. Het aanbod lijkt mooi, vaak te mooi. Veel consumenten beseffen niet dat ze eerst hoge kosten moeten maken en dat de kans op winst op langere termijn niet zeker is. Dit wil de AFM een halt toe roepen.

AFM wil reclameverbod

De AFM is gestart met een consultatie van de markt. Zij wil een reclameverbod voor risicovolle en schadelijke financiële producten. Een reclameverbod geeft de AFM mogelijkheden om de risico’s voor consumenten aan banden te leggen en kan optreden tegen partijen die zich hier niet aan houden. Reclame-uitingen over financiële producten moeten waarschuwingen bevatten dat geld lenen geld kost en de rentetarieven die berekend worden moet overzichtelijk worden weergegeven.

De AFM wil met dit reclameverbod consumenten beschermen tegen:

  • Het maken van grote verliezen op risicovolle beleggingen
  • De betaling van hoge kosten die gekoppeld zijn aan de berekende rente bij leningen en kredieten

Risicovolle beleggingen en flitskredieten

Een goed wapen in deze strijd tegen deze wanpraktijken is dit reclameverbod. Onder de betreffende financiële producten vallen beleggingsproducten waarbij de kans groot is dat de consument veel geld verliest en de kans heel klein is dat hij winst zal maken met de belegging. Ook flitskredieten wil de AFM onder dit gewenste reclameverbod laten vallen. De looptijd van een flitskrediet is kort maar de kredietvergoeding is erg hoog. Ook kredieten met een langere looptijd tegen een hoog rentetarief moeten onder dit reclameverbod gaan vallen.

Bundeling van krachten

Een consument kan eenvoudig een belegging, lening of krediet afsluiten bij de, vaak, buitenlandse aanbieder. De bijbehorende hoge kosten worden niet vermeld en de consument heeft vooraf geen inzicht in wat de lening of het krediet daadwerkelijk gaat kosten. Het belang van samenwerking van de Europese toezichthouders wordt hiermee onderstreept in de strijd tegen schadelijke financiële producten. Samen kunnen zij zorgen voor handhaving van het reclameverbod en indien nodig optreden tegen een partij die het verbod schendt.

Vrijblijvend offerte aanvragen