Laden

Vertrouwd door velen

9,4

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 3 mei 2017
Auteur: Halmar Wolfswinkel Via: http://www.vfn.nl/marktcijfers/

Meer consumptief krediet afgesloten in 2016

De cijfers van 2016 wat betreft verstrekt consumptief krediet zijn bekend gemaakt. Afgelopen jaar blijkt sprake van een forse toename van consumenten leningen. Onder de leden van de VFN, de vereniging van financieringsondernemingen, is een toename van 21% te zien aan verstrekte doorlopende kredieten en persoonlijke leningen aan de consument. Het bedrag is gestegen van 2,8 miljard in 2015 naar 3,4 miljard vorig jaar. Het bedrag aan afgesloten leningen is gestegen met 0,6 miljard euro.

Toename persoonlijke lening

Binnen het consumptief krediet, leningen die consumenten aangaan voor de aanschaf van goederen of diensten, is een verschuiving van doorlopend krediet naar persoonlijke lening te zien. Die verschuiving is voor een groot gedeelte te verklaren door de lage rentestand. De persoonlijke lening heeft een vaste rente en looptijd. Als je deze leenvorm kiest zet je de huidige lage rente vast gedurende de looptijd van je lening. Veel consumenten met een doorlopend krediet hebben deze afgelopen jaar overgesloten naar een persoonlijke lening. Oversluiten van een lening kan kosteloos en op ieder gewenst moment.

Je leenvorm omzetten betekent een lagere rente en nieuwe betere voorwaarden. Tegenwoordig mag je bij een persoonlijke lening ook tussentijds kosteloos extra inlossen op je lening. Hier werd altijd een boete voor in rekening gebracht. Deze voorwaarde is in het voordeel van de consument aangepast.

De verdeling doorlopend krediet versus persoonlijke lening is 47% tegen 53%. Dit is jarenlang anders geweest. Consument verkozen toen juist de flexibiliteit van een doorlopend krediet. Nu staat zekerheid met een vaste lage rente hoger op het wensenlijstje voor de best passende lening.

Geld lenen voor een auto

In het afgelopen jaar was niet alleen een toename te zien voor het aantal private lease contracten maar ook voor het aantal leningen voor autofinanciering. De VFN zag een duidelijke toename in het aantal leningen voor dit leendoel. Met 1,3 miljard euro is dit een stijging van 14%. Ook wat betreft geld lenen voor de aanschaf van een auto werden meer gekozen voor een persoonlijke lening dan voor een doorlopend krediet.

Auteur: Halmar Wolfswinkel

Halmar Wolfswinkel (25-02-1983) werkt sinds 2012 als office manager voor De Nederlandse Kredietmaatschappij met als specialisatie het acceptatieproces en de realisatie van consumptieve kredieten. Hij heeft als doel om op een verantwoorde wijze de voordeligste leningen in opdracht van de klant te realiseren. Hij is oplossingsgericht, creatief en gaat zeer efficiënt te werk.

U kunt contact met Halmar opnemen via hwolfswinkel@dnkm.nl

 

Offerte aanvragen Kennisbank
Kennisbank

{{kennisbank.mainContent.title}}


Heeft u een specifieke vraag? Stel hem hier:

Begrippen op deze pagina

 1. Looptijd

  Met de looptijd van een lening wordt bedoeld de termijn waarop de lening volledig afgelost wordt. Dit wordt of in maanden of in jaren uitgedrukt. Bij een persoonlijke lening wordt een vast aantal termijnen afgesproken. Als er geen extra aflossingen gedaan worden en alle betalingen op tijd verricht worden is de looptijd in dat geval dus altijd gelijk aan het van tevoren afgesproken aantal termijnen.

  Bij een doorlopend krediet wordt gesproken over een theoretische looptijd. Omdat de rente variabel is, er tijdens de looptijd extra opnames gedaan kunnen worden en boetevrij extra afgelost kan worden verandert de looptijd ook direct. Verandert er tijdens de looptijd echter niets, dan is de theoretische looptijd echter gelijk aan de werkelijke looptijd.

 2. Consumptief krediet


  Alle kredieten die bestemd zijn voor de aankoop van (duurzame) consumptiegoederen, voor zover deze een looptijd hebben van drie maanden of langer, de kredietgever deelneemt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de kredietnemer een natuurlijk persoon is. Hypothecaire leningen worden hier niet onder begrepen.

  Consumptief krediet is een persoonlijke lening, doorlopend (of continu) krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek).

  Consumptief krediet is een bankterm voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid. De belangrijkste vormen van consumptief krediet zijn: Artikelen die vaak met consumptief krediet worden gefinancierd zijn auto`s, wit- en bruingoed, maar ook reizen. De tegenhanger voor consumptief krediet is de hypotheek.

  Consumptief krediet wordt meestal gebruikt voor de financiering van: Auto, Boot, Caravan of Woningverbetering.

 3. Autofinanciering

  De aankoop van een (nieuwe) auto gaat vaak gepaard met het afsluiten van een financiering. Omdat een auto een beperkte economische levensduur heeft, namelijk 5 tot 6 jaar, is het raadzaam de looptijd van de lening ter financiering van uw auto hierop af te stemmen. Wanneer u wilt voorkomen om te blijven zitten met een restschuld op het moment dat de auto (financieel) is afgeschreven, is een persoonlijke lening met een looptijd van 60 tot 72 maanden de beste leenvorm voor uw autofinanciering.

  Bij De Nederlandse Kredietmaatschappij kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor een lening voor uw auto. U ontvangt van ons geheel vrijbijvend en zonder extra kosten een overzicht met de beste rentes van de 5 banken waarmee wij samenwerken. Na het vergelijken van alle aanbiedingen van alle banken, bieden wij u de goedkoopste mogelijkheid ter financiering van uw auto! Vraag nu online uw autolening aan.