Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 2 februari 2018

Betalingsachterstanden nemen af

Uit de Kredietbarometer van Stichting BKR blijkt, dat op 1 januari 2018 6,6% van de mensen met een krediet een geregistreerde betalingsachterstand hebben.

Daarmee heeft Nederland het laagste percentage geregistreerde betalingsachterstanden ooit, sinds 2012.

Het aantal kredietnemers met problemen of achterstanden neemt rap af. Het aantal mensen met een BKR-registratie is toegenomen, maar desondanks zijn er procentueel minder achterstanden ten opzichte van alle voorafgaande jaren.

Er zijn in Nederland momenteel circa 687.000 kredietnemers met een betalingsachterstand. Vorig jaar waren dat er nog bijna 730.000. Dat is een afname van bijna 6%.

Op 1 juli 2015 bereikte Nederland een piek in zijn kredietnemers met een betalingsachterstand. Toen had bijna 9,4% van de kredietnemers een betalingsachterstand.

93% van de kredietnemers staat positief geregisteerd

In april 2012, toen de BKR Kredietbarometer zijn oorsprong vond, had 7,5 % van de mensen met een krediet een betalingsachterstand. Nu is dat dus 0,9% minder. Peter van den Bosch, van Stichting BKR zegt hier het volgende over: ‘Dat betekent dat ruim 93 procent van de consumenten met een kredietverplichting positief geregistreerd staat. Consumenten die positief geregistreerd staan, zullen makkelijker krediet kunnen krijgen.’

Kleinere kredieten worden ook geregistreerd

Tegenwoordig worden ook kleinere kredieten, zoals private lease-contracten en mobiele telefoon krediten geregistreerd bij het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). Dat maakt dat er momenteel 10,4 miljoen mensen geregistreerd staan in dit systeem, ten opzichte van 8,8 miljoen in 2012.

Vrijblijvend offerte aanvragen