Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 8 maart 2018

AFM ziet toe op verantwoord lenen

Hypotheekschuld, persoonlijke lening, doorlopend krediet of het roodstaan op de bankrekening. Heel veel Nederlanders hebben één of meer van dit soort leningen of schulden. En dat kan risico’s met zich meebrengen.

Er wordt door hypotheekverstrekkers niet altijd genoeg rekening gehouden met de maandelijkse lasten van financiële verplichtingen van bijvoorbeeld studieschulden, leasecontracten en dergelijke. Dat komt doordat niet alles geregistreerd wordt bij het BKR (Bureau Krediet Registratie).

Het is echter wel heel belangrijk dat geldverstrekkers en bemiddelaars een compleet beeld hebben van alle financiële lasten die een (toekomstig) kredietnemer heeft. Hoe duidelijker het beeld is, des te beter kan de lening aansluiten bij de persoonlijke situatie van de consument. En zo is de kans ook het grootst, dat de lening ook daadwerkelijk afgelost kan worden. Zo kunt als consument de meest voordelige keuze maken en kiezen voor de lening die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Aflossingsvrije hypotheek

Hypotheken die voor een groot deel aflossingsvrij zijn, vormen ook een risico voor de consument. Wanneer er te weinig wordt afgelost, kan er aan het eind van de looptijd van de hypotheek een restschuld overblijven.

Aflossingsvrije hypotheken kunnen bij het oversluiten van een hypotheek ook voor obstakels zorgen. Helemaal wanneer de rente stijgt of wanneer er vanuit de overheid bezuinigd gaat worden op de hypotheekrenteaftrek.

Lenen met financieel toezicht

Een persoonlijke lening en een doorlopend krediet zijn inmiddels bekende leenvormen. Maar ook alternatieve vormen worden steeds vaker gebruikt. Bijvoorbeeld leasecontracten of huurkoopcontracten. In tegenstelling tot de persoonlijke lening en het doorlopend krediet, vallen deze kredieten niet onder de wet- en regelgeving van financieel toezicht.

Dit kan tot gevolg hebben dat een consument een lening afsluit die niet in zijn belang is. Omdat dat er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat de totale maandlasten dusdanig hoog zijn, dat het aflossen van de leningen lastig wordt.

Streven naar financieel welzijn

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bemerkt ook dat er steeds meer online geleend wordt door consumenten. Ook dit kan leiden tot leningen die niet verantwoord zijn, daar niet iedere website dusdanig is ingericht dat er optimaal gekeken wordt naar een keuze die in het belang van de consument is.

Om ervoor te zorgen dat consumenten veilig en verantwoord omgaan met hun financieel welzijn, heeft het AFM een aantal streefdoelen opgesteld.

  • Als eerste moet een consument erop kunnen vertrouwen dat kredietaanbieders in het belang van de klant denken en enkel kredieten afsluiten die verwoord zijn. Kredietaanbieders dienen ervoor te zorgen dat locked-up situaties worden voorkomen. Een consument is locked-up, wanneer het door overkreditering niet mogelijk is om over te stappen naar een andere kredietverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er een wijziging is in uw inkomsten, uw lasten, uw woonsituatie of uw gezinssamenstelling. Het kan dan voorkomen dat uw lening dan niet meer passend of verantwoord is.

  • Het tweede streefdoel is dat woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek geholpen worden, om te voorkomen dat ze aan het einde van de looptijd van de hypotheek of wanneer de renteaftrek vervalt, in de problemen komen.

Plan van aanpak

Wat gaat de AFM doen in 2018 om aan deze doelen te werken?

  • De AFM gaat onderzoeken of in het beleid van kredietverstrekkers en adviseurs is opgenomen, hoe problemen rondom ‘locked-up’ situaties voorkomen kunnen worden. De AFM kan afdwingen dat het beleid wordt aangepast.

  • Het Klantbelang Dashbord wordt aangepast om helder in beeld te krijgen of kredieten aansluiten bij het belang van de klant.

  • Daarnaast gaat de AFM hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs aanmoedigen om klanten met een mogelijke probleemhypotheek proactief te benaderen met een oplossing die past bij de situatie van de klant.

Wat is het beleid van De Nederlandse Kredietmaatschappij in deze?

De Nederlandse Kredietmaatschappij gaat te allen tijde verantwoord om met kredietverstrekking. Wij leven de stringente acceptatieregels van onze partnerbanken strikt na, dit zijn professionals in consumptief krediet en gespecialiseerd in het zo verantwoord mogelijk verstrekken van dit consumptieve krediet. Wij hanteren de NIBUD normen, waarbij wordt uitgegaan dat de lening in 5 jaar kan worden afgelost.

Onze leningen worden altijd genormeerd op basis van een rente en een aflostermijn op basis waarvan de klant binnen 5 jaar alles kan terugbetalen.

Ook wanneer de klant zelf kiest voor een langere termijn, wordt de terugbetaalbaarheid op 5 jaar gesteld. Dit doen wij om ‘locked-up’ – situaties te voorkomen en zo rekening te houden met wijzigingen in het leven van de klant.

Onze website en rekentools zijn hierop afgestemd, rekening houden met het bestedingsdoel van de lening, de levensduur van het doel en de looptijd van de lening.

80% van onze klanten sluit een persoonlijke lening af met een vaste looptijd tot maximaal 10 jaar. Deze lening is afgestemd op de levensduur van de besteding, de vaste rente en de vaste aflossing. Dit zorgt ervoor dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. En u kunt altijd, boetevrij, extra inlossen.

Kortom, bij De Nederlandse Kredietmaatschappij kunt u veilig, betrouwbaar en foutloos geld lenen.

Ook kunnen klanten vrijwillig en direct een van de grootste risico’s, namelijk het wegvallen van inkomen bij overlijden, meeverzekeren tegen de scherpste premie van Nederland.

Vrijblijvend offerte aanvragen