Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 30 juli 2018
Via: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uitspraak-van-de-rechtbank-over-flitskrediet-betekent-einde-voor-verdienmodel~babe44c1/

Verstrekker flitskrediet door de rechtbank teruggefloten

De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat aanbieders van flitskrediet geen buitensporige vergoedingen meer mogen vragen voor de garantstellingen van hun leningen. De zaak was aangespannen door een lener tegen flitskredietverstrekker LoanRider. Met de uitspraak lijkt het einde in zicht voor deze vorm van kortlopende, lage leningen.

In Nederland mogen de kosten voor een flitskrediet maximaal 14 procent bedragen. In deze zaak werd een bedrag van 350 euro geleend, maar betaalde de lener, naast de rentevergoeding, ook 87,50 euro aan FairSecure, een partij die namens LoanRider ‘garant staat’ voor het krediet. Daarmee kwamen de totale kosten voor de lener uit op 314 procent. De rechter heeft nu bepaald dat de vergoeding voor een dergelijke garantstelling onderdeel is van het volledige kostenpakket van de lening en dus binnen de genoemde 14 procent moet vallen.

‘Garantstelling is voor de vorm’

Het verweer van LoanRider richtte zich op de lener door te stellen dat deze niet per se gebruik hoeft te maken van de garantstelling via FairSecure, maar zelf een persoonlijke garantsteller kan aandragen. Volgens de flitskredietverstrekker vallen deze kosten dan ook niet binnen het krediet. De rechter stelt echter in het vonnis dat ‘als een consument in zijn persoonlijke omgeving iemand heeft die voor een bepaald bedrag garant wil staan, kan hij dat bedrag net zo goed van die persoon lenen’. De rechtbank concludeert dat de persoonlijke garantstelling meer iets is ‘voor de vorm’.

Aanpak van flitskredietverstrekkers

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pakt al vanaf 2011 de misstanden aan op de markt voor kortlopend krediet. In haar ogen richten flitskredietverstrekkers zich op kwetsbare consumenten die nergens anders meer een lening kunnen krijgen. In drie jaar tijd hebben door ingrijpen van de AFM 18 aanbieders van flitskrediet de markt al verlaten. De totale waarde van het flitskrediet in Nederland nam in deze periode af van 18 miljoen in 2011 tot 300.000 euro in 2014. Via juridische constructies zijn er toch een aantal kredietverstrekkers, waaronder LoanRider en het Finse Ferratum, hier nog steeds actief. Door zich in het buitenland te vestigen en de dienstverlening alleen online uit te voeren, heeft de AFM geen zeggenschap over deze partijen.

Verstrekkende gevolgen

De uitspraak van de rechtbank is er een met mogelijk verstrekkende gevolgen. Volgens Gerhard Borgert, die de lener in deze zaak juridisch bijstond, 'kunnen andere leners zich ook beroepen op deze zaak.' Het verzet komt hierbij niet van de toezichthouder, maar van de lener zelf en 'als genoeg van hen dat doen, is flitskrediet niet meer rendabel’, aldus Borgert. 

Vrijblijvend offerte aanvragen