Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld
Privacywet_kan_zorgen_voor_een_te_hoge_lenin

Datum: 23 december 2019

Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om betere waarborg BKR -kredietregistratie

De Autoriteit Persoonsgegevens, privacywaakhond van Nederland, heeft advies uitgebracht aan minister van Financiën Hoekstra om nieuwe wetgeving in te voeren voor extra bescherming van persoonsgegevens bij BKR- kredietregistratie. Privacygevoelige gegevens zoals betalingsachterstanden en leningen moeten voortaan nog beter worden beschermd.
Hoekstra zal in 2020 een wetsontwerp presenteren met nieuwe regels en privacygaranties voor het BKR.

In dit artikel leggen we uit in hoeverre de huidige wetgeving rondom geld lenen onvolledig is en waarom het BKR voor extra bescherming van persoonsgegevens moet zorgen.

Kredietregistratie bij het BKR

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) registreert elke vorm van krediet boven de 250 euro. Creditcards, roodstand, kopen op afbetaling, leningen (consumptieve kredieten), hypotheken en betalingsachterstanden: bijna 11 miljoen Nederlanders staan geregistreerd in het register. Hiermee heeft de stichting BKR een enorme hoeveelheid privacygevoelige data in huis. Het doel van de registratie is om overkreditering te voorkomen, zodat consumenten nooit méér lenen dan ze financieel kunnen dragen.

Het BKR is de enige organisatie die zo’n registratiestelsel aanbiedt.

Zorgplicht banken en kredietverstrekkers

Alle banken en andere kredietverstrekkers hebben de wettelijke verplichting om deel te nemen aan bovenstaande kredietregistratie bij het BKR. Aanbieders van kredieten mogen daarmee niet zomaar een lening of ander krediet aan consumenten verstrekken. Ze hebben de wettelijke zorgplicht om eerst alle relevante informatie over de kredietwaardigheid van een klant op te vragen, zodat overkreditering voorkomen wordt.

Gebrekkige waarborg registratie persoonsgegevens

De wet legt dus deelname aan kredietregistratie en zorgplicht op aan banken, om consumenten te beschermen.
Maar de invulling van de bescherming van die geregistreerde persoonsgegevens is nog niet gebonden aan wettelijke regels. Bij de invoering van de AVG (Europese privacywetgeving) is weliswaar vastgelegd dat bedrijven zelf moeten aangeven dat en hoe zij omgaan met persoonsgegevens en negatieve BKR-registraties, maar daar is nog geen eenduidige wetgeving voor opgesteld. Dat kan voor ernstige problemen zorgen, zoals we in dit artikel over BKR- registraties al eens lieten zien.

De huidige situatie is dus dat kredietverstrekking aan wettelijke verplichtingen is gebonden (zorgplicht, opvragen gegevens), terwijl duidelijke wetgeving voor de registratie van diezelfde registratie nog ontbreekt.

Wat is het concrete advies van de AP?

De Autoriteit Persoonsgegevens is van mening dat het de taak van de wetgever is om de bescherming van persoonsgegevens bij BKR-kredietregistratie te waarborgen. Hierbij dient het algemene belang van overkreditering voorkómen expliciet te worden afgewogen en in balans te zijn met het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit duidelijke wetgeving op de volgende punten:

  • Wie mag onder welke voorwaarden wat doen met welke persoonsgegevens?
  • Wie beheert het stelsel (wettelijk vastgelegd)? En aan welke voorwaarden dient deze beheerder te voldoen op gebied van de financiering, deskundigheid, intern reglement en taakverwaarlozing?
  • Hoe lang mogen kredietgegevens worden bewaard nadat een krediet is afgelost?
  • Wettelijke waarborg dat gegevens niet verloren kunnen gaan of bij onbevoegden terechtkomen (bij bijvoorbeeld faillissementen).

Bij De Nederlandse Kredietmaatschappij vinden we dit een goede ontwikkeling, zie ook ons recente artikel over te hoge leningen door de onduidelijke privacywet. 

 

Vrijblijvend offerte aanvragen