Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 13 januari 2012

Betalingsachterstanden Consumenten Krediet licht gestegen!

Het percentage kredietnemers, met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet, die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is het afgelopen halfjaar gestegen naar 7,4% (7,2%), zo meldt het Bureau Krediet Registraties (BKR). "De geringe groei van het aantal consumenten met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet en een betalingsprobleem betekent een breuk met de forse stijging in het eerste halfjaar van 2011."

In die periode groeide het aandeel van mensen met een persoonlijke lening en een doorlopend krediet en een betalingsachterstand met 0,6% naar 7,2%. "We zien nu weliswaar een beperkte stijging in de kredietbranche, maar dit is slechts een onderdeel van de totale schuldenproblematiek", waarschuwt BKR-directeur Peter van den Bosch voor al te veel optimisme.

"In andere sectoren, zoals zorgverzekeringen en incassobureaus, lopen de betalingsachterstanden flink op."

Van den Bosch pleit, zoals al eerder, voor een integrale registratie van alle betalingsproblemen van consumenten. "Op die manier kunnen we 80% van de problematische schuldsituaties vroegtijdig signaleren en zo erger voorkomen."

Verantwoord Geld Lenen!

Vrijblijvend offerte aanvragen