Let op! Geld lenen kost geld

Compleet dossier aanleveren voor acceptatie lening

Aan geld lenen zijn voorwaarden verbonden. Deze acceptatievoorwaarden zijn opgesteld zodat u als klant een verantwoorde lening afsluit en niet meer leent dan u financieel kunt dragen. Voor de bank hebben de voorwaarden het doel om het risico zo klein mogelijk te houden.

"Als u een lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. U moet de afgesloten lening of krediet in maandelijkse termijnen binnen de afgesproken looptijd aflossen zodat u daarna de lening volledig heeft afbetaald en schuldenvrij bent."

De acceptatievoorwaarden

Als u een lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. U moet de afgesloten lening of krediet in maandelijkse termijnen binnen de afgesproken looptijd aflossen zodat u daarna de lening volledig heeft afbetaald en schuldenvrij bent.

Voor de acceptatie van een lening moet uw financiële situatie voldoende stabiel zijn met voldoende ruimte voor de extra maandlasten van de nieuwe lening bovenop alle overige vaste lasten die u maandelijks heeft. Niet alleen de hoogte van uw inkomen is van invloed op het wel of niet geaccepteerd worden voor een lening ook uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie spelen een grote rol bij de toekenning. Daarnaast is ook uw registratie bij BKR heel belangrijk! Uit een positieve registratie blijkt dat u eerdere leningen goed betaalgedrag heeft bewezen; een negatieve registratie het tegendeel.

Compleet dossier

Onze partnerbanken hebben een volledig dossier van u nodig zodat zij op basis van al deze gegevens een voorstel op maat kunnen doen. Een compleet dossier is niet alleen nodig voor de bank die de lening uitbetaalt. De wet en regelgeving verplicht ons ook deze gegevens bij u op te vragen. Wij worden verplicht vanuit de wet om overkreditering te voorkomen. Dat is alleen mogelijk als wij inzicht hebben in alle gegevens.

Voorkomen van overkreditering

Vanuit de wet hebben wij de plicht om overkreditering te voorkomen. De wijze waarop we dit moeten voorkomen ligt niet vast. Wij moeten de door de VFN en NVB opgestelde leennormen, gebaseerd op voorbeeldbegrotingen van het Nibud, op de juiste manier hanteren en toepassen.

De kredietspecialist en/of kredietaanbieder moet vervolgens de financiële positie van de klant nauwkeurig en zo compleet mogelijk in kaart brengen. Na beoordeling van de financiële en persoonlijke situatie worden op basis van de leennormen bepaald of een verantwoord krediet kan worden verstrekt. En zo ja, voor welk bedrag u de lening of het krediet verantwoord kunt afsluiten.

Het is de taak van de kredietspecialist of kredietaanbieder om vaak ontbrekende maar essentiële aanvullende informatie inzichtelijk te krijgen. Een veel voorkomende situatie is dat bepaalde uitgaven van de aanvrager niet voorkomen in de leennormen maar wel van belang zijn bij de acceptatie voor een lening en de bepaling van het maximale leenbedrag. Voorbeelden van deze uitgaven zijn maandelijkse lasten aan partner- en/of kinderalimentatie of verplichtingen aan pensioenpremies of studieschuld.

Voorwaarden

Wij verwijzen u graag naar onze voorwaarden als u meer informatie wenst. Uiteraard kunt u in geval van vragen contact met ons opnemen.

Actuele rentetarieven

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen