Let op! Geld lenen kost geld

Geld lenen in mijn situatie

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Eén van deze factoren is uw persoonlijke situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld meer lenen als u getrouwd of samenwonend bent en tweeverdieners bent. U kunt geen lening aanvragen als u jonger bent dan 29 jaar en in- of thuiswonend bent. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van verschillende situaties. Heeft u al een lening en wilt u hierop besparen? Dan heeft het zin om uw lening over te sluiten naar een andere lening met een lagere rente.

Hoeveel u kunt lenen en tegen welke voorwaarden hangt af van onder andere uw persoonlijke situatie. Wij hebben de meest voorkomende situatie op een rij gezet en geven per situatie de voorwaarden of aanvullende informatie zodat u weet of kunt lenen of niet.

U bent getrouwd of woont samen

Woont u samen of bent u getrouwd en woont u beide op hetzelfde adres, dan kijkt de bank naar het totale inkomen. Een groot voordeel van samen een lening afsluiten is dat de bank in deze situatie een lagere rente hanteert. Dit is omdat zij in deze situatie minder risico loopt dat een lening niet wordt terugbetaald; de lening is immers berekend op twee inkomens. Als één inkomen wegvalt (of terugvalt door ziekte, werkloosheid, minder werken of een andere baan) dan is er nog een inkomen. Meer over de voorwaarden voor geld lenen als getrouwde of samenwonend

U bent alleenstaand

Bij alleenstaanden kijkt de bank kritisch naar het inkomen en naar de uitgaven die u heeft. Hiermee wil de bank voorkomen dat u financiële problemen krijgt als uw inkomen terugvalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Bij de toekenning van uw lening geldt: hoe meer informatie en dus zekerheid u geeft (zodat de bank het kredietrisico goed kan inschatten) hoe kleiner het risico voor de bank. Als u de bank inzicht geeft in uw eventuele extra inkomsten naast uw inkomen, zoals toeslagen of structureel overwerk, kan de bank u een hoger leenbedrag toekennen en/of een lagere rente berekenen.

U bent gescheiden

Als u gescheiden bent, dan wil de bank graag weten of er sprake is van alimentatie. Ontvangt u alimentatie, dan ziet de bank dit niet als inkomen en heeft het dus geen effect op uw maximale leenbedrag. Moet u alimentatie betalen, dan heeft dit wel effect op het maximale leenbedrag. De overige criteria zijn vrijwel gelijk aan die van een alleenstaande.

U bent weduwnaar/weduwe

Een weduwnaar of weduwe wordt met dezelfde criteria als die van een alleenstaande beoordeeld. Uw nabestaandenpensioen en/of ANW uitkering kan worden meegenomen als vast en bestendig inkomen bij de toetsing van uw leenaanvraag.

U bent student

Als u studeert en u wilt naast uw studiefinanciering geld lenen, dan moet u over voldoende financiële middelen beschikken. Heeft u geen of een onvoldoende vast en bestendig inkomen uit loondienst, dan kunt u geen reguliere lening aanvragen. Sommige banken bieden speciale leningen voor studenten aan. Via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunt u een lening aanvragen voor studenten als de studiefinanciering niet toereikend is.

U bent inwonend

De minimale leeftijd om een lening als in- of thuiswonende aan te vragen is 29 jaar. Bent u jonger dan 29 jaar en woont u in bij ouders, familie, vrienden of u woont op kamers dan kunnen wij u niet van dienst zijn met een lening. Bent u ouder dan 29 jaar én heeft u een vast dienstverband onbepaalde tijd dan mag u als inwonende een lening aanvragen.

Of en tegen welke voorwaarden u kunt lenen hangt ook af van uw inkomen. kredietverstrekkers beoordelen uw lening aanvraag mede op het inkomen dat u ontvangt. Wij hebben de meest voor de hand liggende inkomenssituaties op een rij gezet en geven per situatie de voorwaarden. Zo weet u of kunt lenen of niet.

Geld lenen als senior

Voor 60- plussers zijn er de laatste jaren meer mogelijkheden bijgekomen om te kunnen lenen. Niet vreemd want we worden steeds ouder en blijven toenemend fit en actief. Waarom zou je dan niet investeren in die camper of wereldreis? Of uw huis aanpassen zodat u straks niet hoeft te verhuizen.
De Nederlandse Kredietmaatschappij biedt verschillende lening voor senioren, ook wel de lening voor oudere leeftijd genoemd.

Geld lenen als ambtenaar

Bent u werkzaam in de publieke sector als (semi)ambtenaar met een overheidssalaris, zoals politie, gemeente, provincie of de overheid zelf, dan kunt u bij ons een lening afsluiten. Geld lenen voor ambtenaren is over het algemeen voordeliger dan andere beroepsgroepen. Mede vanwege een (over het algemeen) beter terugbetalingsgedrag. Ook zijn er onder ambtenaren weinig betalingsachterstanden zijn ten opzichte van de rest van lenend Nederland. Het maakt voor kredietverstrekkers makkelijker om geld uit te lenen.

Geld lenen met een tijdelijk contract

Vaste contracten komen steeds minder voor en bovendien wisselen mensen vaker van werkgever. Kredietverstrekkers hebben zich aangepast aan deze ontwikkeling en bieden daarom ook de mogelijkheid om geld te lenen met een tijdelijk dienstverband. Je moet wel aan de nodige voorwaarden voldoen want het is niet altijd mogelijk.

Geld lenen met een vast contract

Een vast contract in loondienst is niet meer vanzelfsprekend. Bent u wel in de gelukkige omstandigheden van een vaste arbeidsovereenkomst, dan kunt u tegen gunstigstere voorwaarden lenen. Als u ook nog een eigen koopwoning heeft wordt het voor een kredietverstrekker nog makkelijker. Hoe meer zekerheid u een kredietverstrekker kunt bieden, hoe hoger het bedrag dat u kunt lenen, zolang het maar verantwoord blijft.

Actuele rentetarieven

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen