Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Geld lenen in mijn situatie

Hoeveel u kunt lenen is afhankelijk van verschillende factoren. Eén van deze factoren is uw persoonlijke situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld meer lenen als u getrouwd of samenwonend bent en tweeverdieners bent. U kunt geen lening aanvragen als u jonger bent dan 29 jaar en in- of thuiswonend bent. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van verschillende situaties. Heeft u al een lening en wilt u hierop besparen? Bekijk dan de mogelijkheden om uw lening gratis over te sluiten.

U woont samen of bent getrouwd

Woont u samen of bent u getrouwd en woont u beide op hetzelfde adres, dan kijkt de bank naar het totale inkomen. Een groot voordeel van samen een lening afsluiten is dat de bank in deze situatie een lagere rente hanteert. Dit is omdat zij in deze situatie minder risico loopt dat een lening niet wordt terugbetaald; de lening is immers berekend op twee inkomens. Als één inkomen wegvalt (of terugvalt door ziekte, werkloosheid, minder werken of een andere baan) dan is er nog een inkomen. 

Lees meer over samen geld lenen

U bent alleenstaand

Bij alleenstaanden kijkt de bank kritisch naar het inkomen en naar de uitgaven die u heeft. Hiermee wil de bank voorkomen dat u financiële problemen krijgt als uw inkomen terugvalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Bij de toekenning van uw lening geldt: hoe meer informatie en dus zekerheid u geeft (zodat de bank het kredietrisico goed kan inschatten) hoe kleiner het risico voor de bank. Als u de bank inzicht geeft in uw eventuele extra inkomsten naast uw inkomen, zoals toeslagen of structureel overwerk, kan de bank u een hoger leenbedrag toekennen en/of een lagere rente berekenen.

U bent gescheiden

Als u gescheiden bent, dan wil de bank graag weten of er sprake is van alimentatie. Ontvangt u alimentatie, dan ziet de bank dit niet als inkomen en heeft het dus geen effect op uw maximale leenbedrag. Moet u alimentatie betalen, dan heeft dit wel effect op het maximale leenbedrag. De overige criteria zijn vrijwel gelijk aan die van een alleenstaande.

U bent weduwnaar/weduwe

Een weduwnaar of weduwe wordt met dezelfde criteria als die van een alleenstaande beoordeeld. Uw nabestaandenpensioen en/of ANW uitkering kan worden meegenomen als vast en bestendig inkomen bij de toetsing van uw leenaanvraag.

U bent student

Als u studeert en u wilt naast uw studiefinanciering geld lenen, dan moet u over voldoende financiële middelen beschikken. Heeft u geen of een onvoldoende vast en bestendig inkomen uit loondienst, dan kunt u geen reguliere lening aanvragen. Sommige banken bieden speciale leningen voor studenten aan. Via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunt u een lening aanvragen voor studenten als de studiefinanciering niet toereikend is.

U bent inwonend

De minimale leeftijd om een lening als in- of thuiswonende aan te vragen is 29 jaar. Bent u jonger dan 29 jaar en woont u in bij ouders, familie, vrienden of u woont op kamers dan kunnen wij u niet van dienst zijn met een lening. Bent u ouder dan 29 jaar dan mag u als inwonende een lening aanvragen. Vraag naar onze voorwaarden.

Actuele rentetarieven

Vrijblijvend offerte aanvragen