Let op! Geld lenen kost geld

Consumptief Krediet

Alle kredieten die bestemd zijn voor de aankoop van (duurzame) consumptiegoederen, voor zover deze een looptijd hebben van drie maanden of langer, de kredietgever deelneemt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de kredietnemer een natuurlijk persoon is. Hypothecaire leningen worden hier niet onder begrepen.

Consumptief krediet is een persoonlijke lening, doorlopend krediet, rekening courant krediet en blanco krediet. Behalve voor een rekening courant krediet hoeft voor een consumptief krediet geen zekerheid te worden gesteld (pand of hypotheek).

Consumptief krediet is een bankterm voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid. De belangrijkste vormen van consumptief krediet zijn: Artikelen die vaak met consumptief krediet worden gefinancierd zijn auto`s, wit- en bruingoed, maar ook reizen. De tegenhanger voor consumptief krediet is de hypotheek.

Consumptief krediet wordt meestal gebruikt voor de financiering van een auto, boot, camper of het verbeteren van de woning.

Actuele rentetarieven

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen