Let op! Geld lenen kost geld

Aangesloten bij het KiFiD

Niet tevreden?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij doen dan ons best u weer tevreden te stellen. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Klachten

Alle klachten worden door de directie behandeld. Wij zullen er alles aan doen om samen met u tot een oplossing te komen. Daarvoor bestaat binnen De Nederlandse Kredietmaatschappij een klachtenprocedure die er op gericht is uw belangen te behartigen. Wanneer u onverhoopt van mening bent dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd kunt u zich wenden tot de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900 3552248
Website www.kifid.nl

Deskundigheid en kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12019152. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij geldleningen en verzekeringen. Dit is voor u een waarborg dat wij in het bezit zijn van de vereiste diploma's. De kennis van klantmedewerkers wordt door zowel in- als externe opleidingen bijgehouden. Ook vindt verdere bekwaming in hun vak plaats. Alle medewerkers zijn onderworpen aan een uitvoerig betrouwbaarheidsonderzoek. Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Maar als wij toch een keer een fout maken mag u daar uiteraard nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

Actuele rentetarieven

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen