Let op! Geld lenen kost geld

Hoe werkt geld lenen als getrouwd of samenwonend stel?

U bent getrouwd of woont samen en u wilt geld lenen, maar hoe werkt dat?

Als u samen een huishouding voert vraagt u ook gezamenlijk en op beide namen een lening aan , indien u beide een inkomen heeft dan wordt de lening op basis van twee inkomens aangevraagd. Heeft uw partner geen inkomen dan bekijken wij wat mogelijk is op het hoofdinkomen.

Het maakt niet uit of slechts een van de partners gebruik maakt van de lening; u bent alle twee verantwoordelijk voor de aflossing van de lening. Het voordeel van geld lenen als stel: u krijgt vaak een lagere rente dan als alleenstaande. Als koppel geeft u de bank namelijk meer zekerheid en dat vertaalt zich in rentevoordeel op uw lening.

Wat zijn de mogelijkheden van samen lenen?

Wanneer u samen een lening wilt afsluiten dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor.

Als u als getrouwd of samenwonend stel een lening afsluit, bent u beiden verantwoordelijk voor de lening. Voorwaarde voor het samen afsluiten van een lening is dat u op hetzelfde adres woont en een gezamenlijke huishouding voert.
Beide partners moeten tekenen voor de lening. Dat geeft de bank meer zekerheid en daarom krijgt u gunstigere leenvoorwaarden. U kunt een hoger leenbedrag afsluiten en/of profiteren van een lagere rente.

Deze optie is mogelijk als u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarde, de akte kunt overlegggen en u voldoende inkomen en draagkracht heeft voor de lening. Wanneer u onvoldoende inkomen heeft om de lening te dragen, hebben wij bij de bank alleen op uw naam dan helaas ook geen mogelijkheden.

Een lening afsluiten op basis van één inkomen geeft de bank minder zekerheid. Dat betekent dat de bank een hogere rente kan bereken en/of dat uw maximale leenbedrag lager ligt dan bij een lening op twee namen/inkomens.

Het kan gebeuren dat een van de partners al een lening lening heeft afgesloten. Diegene blijft ook alleen verantwoordelijk voor die lening. Samenwonen of trouwen verandert daar niets aan. Tenzij u in gemeenschap van goederen trouwt, zoals we hieronder laten zien.
Een tweede, gezamenlijke lening komt altijd op naam van beide partners.

Maak duidelijke afspraken over de lening

Als u gaat trouwen of samenwonen, maakt u ook afspraken over de financiën. Wilt u samen een lening afsluiten of zijn er al bestaande leningen, dan werkt de verdeling van de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid als volgt:

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat automatisch alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn. Dit geldt voor alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden, schenkingen en erfenissen.
U bent dus allebei verantwoordelijk/aanspraken voor de leningen. Ook voor de leningen die al liepen voordat u trouwde, zelfs als u niet zelf de lening heeft afgesloten

Bij de volgende 3 contractvormen maakt u afspraken over de verdeling van de bezittingen en de schulden;

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden dan geldt de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze voorwaarden. Als u trouwt onder huwelijkse voorwaarden kunt u aangeven dat slechts een van de partners verantwoordelijk is voor de reeds bestaande lening. Deze aansprakelijkheid is van belang in geval van bijvoorbeeld een scheiding of een faillissement.

In een samenlevingscontract regelt u de gevolgen van het samenwonen voor het bezit van beide partners. Zo kunt u afspreken welke bezittingen en schulden persoonlijk en welke gemeenschappelijk zijn.

Bij een geregistreerd partnerschap sluit u partnerschapsvoorwaarden af. Hiervoor zijn dezelfde regels van kracht als bij huwelijkse voorwaarden.

Voor alle vormen van bovenstaande (huwelijks)contracten geldt u dat u de betaling van de leningkosten uiteraard zelf onderling mag verdelen. Het is niet zo dat ieder voor 50% van de lening verantwoordelijk is. Beiden zijn samen voor 100% van de lening verantwoordelijk, maar u hoe de kosten onderling verdeelt staat u helemaal vrij.

Actuele rentetarieven

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen