Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 31 maart 2011

Verbod op afsluit - en advieskosten voor leningen blijft van kracht

Minister De Jager is vooralsnog niet van plan het provisieverbod in 2013 uit te breiden naar advies voor consumptief krediet. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Braakhuis (GroenLinks). De aanleiding was een uitzending van Tros Radar over de financiering van auto's.

Een provisieverbod voor bemiddeling bij consumptief krediet wijst De Jager van zich af. 'Voor consumptief krediet geldt op dit moment in de wet een verbod om de consument rechtstreeks om een vergoeding te vragen. Dit verbod is juist in het verleden ingevoerd om hit-and-run praktijken in de consumptief krediet markt te bestrijden. De komst van het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten zorgt voor een verandering in de markt die mogelijk ook effect zal hebben op de advisering en bemiddeling in consumptief krediet. Ik vind het daarom van belang om de marktontwikkelingen goed te volgen en zal onderzoeken of bij consumptief krediet aanvullende maatregelen nodig zijn.'

Daarbij wil De Jager onder andere onderzoek doen naar transparantievoorschriften en andere maatregelen. 'Ik zal u later informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Overigens worden op dit moment in het effectieve kredietvergoedingspercentage bij consumptief krediet de totale kosten die de consument moet betalen weergegeven (uitgedrukt in een percentage). De provisies die door de aanbieder van krediet worden betaald zijn daar onderdeel van. De effectieve kredietvergoeding is gemaximeerd.'

Vrijblijvend offerte aanvragen