Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 31 maart 2017

Daling hypotheekrente en consumptief krediet gelijk op

Alle rentetarieven, ook die van het consumptief krediet, zijn de laatste jaren gedaald nadat de rentes jarenlang hoog hebben gestaan. De daling van de hypotheekrentes en de rentes van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet zijn ongeveer in hetzelfde tempo gegaan. Met lage en dalende rentetarieven wordt het afsluiten van een lening goedkoper. Je betaalt immers minder rentekosten over hetzelfde leenbedrag.

Dalende trend consumptief krediet zet door

De alsmaar dalende rentetarieven voor een hypotheek lijken voorbij. Om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente is nu het goede moment voor het kopen van een huis. Het is namelijk niet te voorspellen hoe lang deze rentestand stabiel blijft en wanneer een eventuele stijging van de tarieven inzet. Veranderingen op de financiële markt hebben sneller gevolgen voor de rentetarieven van een hypotheek dan voor de tarieven van een consumptief krediet of spaarproducten. Zij zijn minder onderhevig aan wijzigingen.

De rentetarieven voor een consumptief krediet staan op dit moment op een laagste punt. En de verwachting is dat het laagste tarief nog niet is bereikt. Voor consumenten een gunstige ontwikkeling als het gaat om het afsluiten van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

In voorgaande jaren waren de stijgingen en dalingen van de rentetarieven geleidelijker; de lijn was recht met of een lichte stijging of lichte daling. De huidige lijn van stijgingen en dalingen lijkt meer op een golfbeweging waarbij opvalt dat het verschil tussen hoogste en laagste rentetarief klein is. Het tarief wisselt vaker maar met minimaal verschil.

Dalingspercentages persoonlijke lening en doorlopend krediet

Bij een persoonlijke lening en een doorlopend krediet is sprake van een laag en hoog rentetarief (afhankelijk van de looptijd van de lening). Tussen 2012 en 2017 is bij een persoonlijke lening een daling te zien van 1,8% en 2,1% (voor respectievelijk het lage en hoge tarief). Bij het doorlopend krediet was de gemiddelde daling 1,4% en 1,6% (voor het respectievelijk het lage en hoge tarief). De rente van een hypotheek is gemiddeld met 1,7% gedaald.

Lage rente, toch veel betalingsachterstanden

Bij lage rentetarieven is de verwachting dat weinig betalingsachterstanden ontstaan. De praktijk laat echter een andere realiteit zijn. Ondanks de lage rentes hebben veel consumenten betalingsachterstanden. Dat komt deels voort uit de crisis. De rentestanden waren laag maar de consument had minder te besteden. Om deze betalingsachterstanden terug te dringen heeft de AFM, de toezichthouder, 3 speerpunten in een leidraad opgenomen:

  1. Voorkomen van een betalingsachterstand door vooraf risicoanalyses te doen bij de klant
  2. Hoe te handelen als een betalingsachterstand ontstaat? Bij de eerste signalen actief optreden
  3. Hoe los je een betalingsachterstand op?

Kredietverstrekkers hebben als taak om samen met de klant te zoeken naar oplossingen in geval van betalingsachterstand. Hun taak houdt niet op na het afsluiten van de lening. Vaak is het oversluiten van de lening een goede stap als oplossing om van de betalingsachterstand af te komen. Een heldere communicatie is in dit proces een vereiste.

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen