Let op! Geld lenen kost geld
Rente geld lenen van familie

Datum: 29 november 2021
Door: Halmar Wolfswinkel

Rente berekenen aan familie

Onderhands geld lenen is het verstrekken van een lening aan familie of vrienden, zonder tussenkomst van een bank.

Vooral bij aankoop van een woning kiezen meer mensen voor het lenen bij familie of vrienden. Begrijpelijk, want banken hanteren steeds striktere voorwaarden.

Als vrienden of familie geld nodig hebben, wilt u hen natuurlijk graag helpen. Maar er is nog veel onduidelijkheid over familiair lenen.

Waar kunt u op letten voor een geslaagde overeenkomst met uw familie of vrienden?

Waarom geld lenen van familie?

Er zijn er aantal redenen om geld te lenen van familie. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de hypotheek (sinds 2018 kunt u nog maar 100% van de woningwaarde hypothecair financieren, de kosten koper en een eventuele verbouwing moet u zelf bekostigen). Of een lening voor de studie of voor een auto.

De voordelen van onderhands lenen zijn dat de kredietverstrekker en de kredietnemer zelf de voorwaarden bepalen, dat u er niet voor naar de bank hoeft en dat het goedkoper is dan lenen bij de meeste banken. U bepaalt namelijk zelf het rentepercentage. Dit is zowel interessant voor degene die geld leent als voor degene die de lening verstrekt.

Met de huidige lage rentes op spaarrekeningen ontvangt de kredietverstrekker immers meer rente op een lening dan op het spaargeld.

Kies altijd een marktconforme rente

Ondanks dat er voor onderhands lenen geen minimale of maximale rente bestaat, kiest u het beste wel voor een marktconforme rente.

Als u géén of een te lage rente berekent, dan ziet de Belastingdienst dit rentetekort als schenking. Hierdoor bestaat de kans dat één van beide partijen schenkingsbelasting moet betalen, een percentage van 10%. Zo bent u alsnog duur uit!

Belastingvrij schenken is overigens wel mogelijk, maar onder voorwaarden. Hierover later meer in dit artikel.

Vraag altijd waarom iemand geld wil lenen

Stel, u bent in al gesprek met een familielid of vriend(in) over een eventuele lening. Misschien voelt het als een open deur, maar informeer altijd waaróm iemand geld wil lenen. Deze vraag kan ongemakkelijk aanvoelen, maar het is belangrijk om hem te stellen.

Vraag naar het leendoel voordat u toezegt geld te lenen en of het echt niet mogelijk is om er zelf voor te sparen/ de vaste lasten te verlagen/ het eigen financiële gedrag onder de loep te nemen.

Het is soms lastig om nee te zeggen, maar stem alleen in met een onderhandse lening als de risico’s minimaal zijn - voor beide partijen.

Bedenk hoeveel geld u kunt missen

Er is altijd een risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Bijvoorbeeld door (onvoorziene) omstandigheden zoals baanverlies, arbeidsongeschiktheid of hogere kosten voor levensonderhoud voor de kredietnemer door gezinsuitbreiding. Of, in het ergste geval, zelfs door overlijden van uw familielid of vriend.Hoe klein het risico soms ook is, houd er wel rekening mee en bedenk of u het geld echt kunt missen. Het zou natuurlijk vervelend zijn als u zelf een lening moet afsluiten, omdat u uw eigen geld heeft uitgeleend.

Is geld lenen aan familie verstandig?

Als u weet wat het leendoel is en hoeveel u kunt missen, bepaalt u of het verstandig is om onderhands te lenen. Er kunnen namelijk ook nadelen en risico’s verbonden zijn aan onderhands lenen.

Nog los van de hierboven besproken risico’s (door omstandigheden niet terug kunnen betalen), raadt budgetvoorlichter Nibud af om geld te lenen aan familieleden die al meerdere leningen hebben lopen of kampen met chronisch geldgebrek.

Zo komen de betrokkenen alleen maar dieper in de schulden en bestaat het risico dat u uw geld niet terugkrijgt. Over het algemeen adviseert het Nibud om erg voorzichtig te zijn met onderhands geld lenen.

Een vriendschappelijke relatie wordt ineens een stuk zakelijker als er geld en verplichtingen bijkomen. En dat kan uw relatie behoorlijk onder druk zetten.

Schenken in plaats van geld lenen aan familie

Als u genoeg financiële ruimte heeft, kunt u ook kiezen voor schenken in plaats van onderhands geld lenen. Schenken is een gift waarna de ontvanger en schenker geen verplichtingen meer hebben naar elkaar. Dat maakt het een stuk duidelijker. Bovendien kunt u profiteren van fiscale voordelen als het gaat om een schenking die kinderen investeren in hun huis.

Waarvoor en hoeveel mag u belastingvrij schenken aan uw kind(eren)?

  •       Jaarlijks mogen ouders 6.035 euro schenken aan hun kinderen (2023), zonder specifiek bestedingsdoel.
  •       Een eenmalige gift zonder specifiek bestedingsdoel is ook mogelijk: 28.947 euro (2023).
  •       Koopt uw kind een eigen huis of komt er een verbouwing aan? U mag maximaal 28.947 euro (2023) schenken. Een jubelton is dus niet meer mogelijk.
  •       Ook voor een (dure) studie mag u belastingvrij schenken: eenmalig 60.298 euro (2023).

Check voor de voorwaarden en fiscale voordelen van schenken aan familie de Belastingdienst

Stel een leenovereenkomst op

Terug naar geld lenen aan familie of vrienden. Is er geen sprake van financiële problemen en kan uw familielid of vriend(in) de lasten van de terugbetaling makkelijk dragen?

Kies alleen dan voor een onderhandse lening.

Als u veel geld uitleent, is het belangrijk dat u een geld lenen overeenkomst opstelt bij de notaris (notariële akte). Dit levert belastingvoordeel op voor de lener en zorgt ervoor dat de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn.Waar kunt op letten bij zo’n geld lenen overeenkomst?

Beschouw de lening als een financiële verplichting voor meerdere jaren. Een zakelijke transactie dus. Om te voorkomen dat de lening de goede familieband kan bekoelen, maakt u duidelijke afspraken over:

  • De (hoogte van) de rente
  • Terugbetaling (hoeveel per maand, welke looptijd?)
  • Consequenties bij wanbetaling

Kleine lening: schuldbekentenis onderhands geld lenen

Gaat het om een kleine lening of is een notariële akte niet nodig? Zorg dan wel voor een ondertekende onderhandse akte van schuldbekentenis (‘schuldigerkenning’).

Hierin beschrijft u wie het geld uitleent en wie de schuldenaar is, samen met alle afspraken over de rente, wanneer de lening terugbetaald moet zijn, de maandlasten en de consequenties bij wanbetaling.

Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn en voorkomt u ongemakkelijke situaties.In de akte neemt u verder op dat de lening direct opeisbaar is als er bij de kredietnemer sprake is van een faillissement of echtscheiding. Maak twee aktes, een voor uw familielid/vriend en een voor uzelf en laat beide ondertekenen door beide partijen.

Een schuldbekentenis bevat doorgaans dezelfde informatie als een leenovereenkomst bij de notaris. Ook al is het niet nodig om hem bij de notaris vast te leggen, kan er toch er sprake zijn van fiscaal voordeel.

Als uw familielid of vriend(in) het geld leent voor een woning (aanschaf, verbouwing, verduurzaming), is de aan u betaalde rente aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De akte van schuldbekentenis hoeft hiervoor alleen te worden opgestuurd aan de Belastingdienst.

Conclusie

Als de voorwaarden over en weer duidelijk zijn, kan een onderhandse lening zeker een win-win situatie worden.

Al met al is het vooral belangrijk dat u geen geld leent aan iemand die schulden heeft, dat u duidelijke afspraken maakt en dat u het geld zelf goed kunt missen.

Uiteindelijk gaat het bij geld lenen aan familie of vrienden om vertrouwen. Vertrouwen dat niet moet worden beschaamd door geldzaken.

Wees dus kritisch, in feite net zo kritisch als de bank. Alleen dan kunt u verantwoord onderhands lenen!

Gerelateerde informatie:

Bereken de rente van uw lening

Halmar Wolfswinkel

Partner en Hoofd Realisatie

Auteur: Halmar Wolfswinkel

Halmar is oplossingsgericht, creatief en zeer efficiënt. Voor elk vraagstuk heeft hij een passende oplossing. Zoekt u naar een financiering voor een recreatiewoning, een auto, boot, caravan of de verbouwing van uw koophuis? Halmar denkt met u mee. Hij zorgt voor een snelle en foutloze afwikkeling en uitbetaling van uw lening.

Specialisatie binnen De Nederlandse Kredietmaatschappij – Realisatie van de geretourneerde contracten, het completeren, controleren en doorsturen van de complete kredietdossiers naar de banken.

‘Ik sta er persoonlijk voor garant dat u snel en veilig kunt beschikken over uw geld.’

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen