Let op! Geld lenen kost geld

De leencapaciteit is een berekening van het maximale bedrag dat u kunt lenen, op basis van uw inkomsten en vaste lasten. Dat is voor iedereen verschillend, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Elke bank of kredietverstrekker moet beoordelen of het gewenste leenbedrag past bij uw financiële situatie. Het doel achter het beoordelen van dit leenbedrag is het voorkomen van overkreditering, zodat consumenten niet in de financiële problemen komen.

Hoe wordt de leencapaciteit berekend?

De berekening van de leencapaciteit wordt door alle kredietverstrekkers gebruikt en houdt rekening met verschillende factoren.

Een van deze factoren is de zogeheten leennorm. De leennorm gaat uit van een basisnorm die in Nederland bestaat voor consumptief krediet. De basisnorm is het bedrag dat u maandelijks minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Deze basisnorm verschilt per gezinssamenstelling. Ligt het bedrag dat u maandelijks te besteden heeft onder de basisnorm, dan wordt er door de bank geen lening verstrekt.

Het bedrag dat u overhoudt, nadat we rekening hebben gehouden met de basisnorm en uw woonlasten, is het bedrag dat u vrij te besteden heeft.

Wat is de volgende stap van ‘vrij te besteden bedrag’ naar ‘leencapaciteit’?

Hiervoor houden de banken rekening met uw daadwerkelijke vaste lasten, zoals:

Wat er na aftrek van deze werkelijke lasten overblijft is uw leencapaciteit: het bedrag dat u zou kunnen besteden aan het maandelijks terugbetalen van de lening.

De handmatige formule om uw persoonlijke leencapaciteit te berekenen ziet er zo uit: 

Leencapaciteit = leennorm - werkelijke woonlasten (huur/hypotheek) - /-kosten autobezit  -/ - kosten kinderopvang - /- aflossing kredieten (ook studieschuld wordt meegeteld) - /-alimentatie

U kunt uw maximale leencapaciteit ook makkelijk berekenen via onze rekenmodule ‘hoeveel kan ik lenen?’.

Hoe wordt het leenbedrag berekend?

De bank berekent vervolgens standaard uw leencapaciteit met een factor 50 en zo komt u uit bij uw leenbedrag.

Rekenvoorbeeld: blijft er 325 euro over per maand voor het aflossen van uw lening, dan kunt u ongeveer 16.250 euro lenen bij de bank.

Bij het leenbedrag is al ingecalculeerd dat u maandelijks minimaal 2 procent van de lening moet kunnen aflossen.

Meer informatie over lenen:

Wat is consumptief krediet?

Wat is de leennorm?

Wat is de kredietcheck?

6 Tips bij het afsluiten van een lening

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen