Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 24 oktober 2017

KiFid: ING moet rente lening herzien

De afgelopen jaren is de rente gedaald tot een historisch laag tarief. Consumenten die ooit een lening afsloten met een variabele rente hebben flink kunnen profiteren van deze rentedaling. De ING bank heeft ook persoonlijke leningen met een looptijd van 100 maanden verstrekt. Daarin zat een deel vaste rente (de opslagen), wat een persoonlijke lening kenmerkt, en een deel variabele rente (opgehangen aan het Euribortarief). ING heeft een fout gemaakt door te hoge opslagpercentages, bovenop dit tarief, door te berekenen aan de klant waardoor de klant in praktijk niets merkte van de lage rente en geen voordeel hadden.

Euribortarief en opslagpercentages

Het Euribortarief is de rente die banken aan elkaar berekenen. Op dit moment staat die rente op -0,37%. Deze rente wordt dan verhoogt met een bepaalde opslag, die de bank zelf bepaalt. De ING heeft de afgelopen jaren die opslag steeds meer verhoogd zodat per saldo door de klant een gelijke rente moest worden betaald in plaats van een lagere, zoals de dalende rentetrend. In de kredietovereenkomst had de ING op laten nemen dat de opslag elk jaar gewijzigd mocht worden. De klant kreeg na de wijziging twee weken de tijd om wel of niet akkoord te gaan.

Ontevreden klant stapt naar KiFid

Een ontevreden klant, na de zoveelste verhoging van de opslag bovenop de Euriborrente, met een persoonlijke lening van 100 maanden is naar het KiFid, het landelijke Klachteninstituut van de Financiele dienstverlening, gestapt en heeft zijn zaak voorgelegd ter beoordeling. De klant van de ING is in het gelijk gesteld en de ING moet haar beding betreffende de jaarlijkse wijzigingen van de opslagpercentages wijzigen. Doorslaggevende factoren in deze uitspraak van het KiFid waren het feit dat de klant slechts twee weken de tijd had om eventueel een andere lening te regelen indien zij niet akkoord zou gaan met de verhoging van het opslagpercentage; een te korte periode om een nieuwe lening rond te krijgen. En daarbij kwam dat de klant €125 zou moeten betalen in geval van overstappen naar een andere kredietverstrekker. De ING heeft geen andere optie dan dit huidige beding ongedaan te maken en een nieuwe op te stellen die wel voldoet aan de eisen van een degelijk contract. De ING moet met terugwerkende kracht het steeds maar oplopende opslagpercentage laten vervallen.

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen