Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 1 december 2018

Persoonlijke lening: Keuzes en ervaringen-onderzoek

Het Nibud presenteerde onlangs de resultaten van een onderzoek onder consumenten die de afgelopen twee jaar een persoonlijke lening hebben afgesloten, via een tussenpersoon. Ook De Nederlandse Kredietmaatschappij heeft aan dit onderzoek meegewerkt. 

Uit het onderzoek is gebleken dat onze klanten over het algemeen heel tevreden zijn met hun persoonlijke lening. Zij ervaren geen problemen met de aflossing van hun lening, wat er op wijst dat de acceptatienormen voor het afsluiten van een lening een positief effect hebben. Consumenten sluiten eerder een verantwoorde lening af. 

Veel klanten hebben de afgelopen jaren, een of meerdere, doorlopende kredieten omgezet naar één overzichtelijke persoonlijke lening, met bijbehorende vaste rente en vaste looptijd. Veel klanten ervaren dat dit hen rust en duidelijkheid geeft. 

Looptijd is van invloed op de ervaring

Het Nibud meldt ook dat de looptijd van invloed is op de manier waarop de consument zijn lening ervaart. Bij een langere looptijd, neemt de tevredenheid af. Het zou erop kunnen duiden dat consumenten het na verloop van tijd als vervelend gaan ervaren, dat ze nog maandelijks moeten aflossen voor iets wat ze al geruime tijd geleden hebben aangeschaft. 

Maar over het geheel genomen valt bij slechts 5% van de consumenten het terugbetalen van de lening tegen.

Meer aandacht voor het totaalbedrag

Consumenten lijken goed na te denken over de hoogte van de lening en het maandelijkse bedrag dat zij aan aflossing en rente moeten betalen, maar het effect van de looptijd wordt onderschat. Daarnaast hebben consumenten minder oog voor het totaalbedrag. Dat blijkt uit het feit dat een deel van de consumenten niet meer weet wat de looptijd of het totaalbedrag van hun lening is.

Advies vanuit het Nibud

Het Nibud adviseert daarom aan kredietverstrekkers en intermediairs om consumenten meer te wijzen op het totaalbedrag en de looptijd van een lening. Dit kunnen zij doen door andere keuzes te maken op de website. Uit onderzoek is namelijk ook gebleken dat meer consumenten kiezen voor een kortere looptijd, wanneer het totaalbedrag prominenter in beeld wordt gebracht. 

Daarnaast adviseert het Nibud om verder onderzoek te doen naar de invloed van de website. 

N.B. De Nederlandse Kredietmaatschappij heeft de website hierop aangepast. Er ligt meer nadruk op het totaalbedrag en de looptijd is zowel in maanden als in jaren vermeld om de bewustwording bij de consument te vergroten.

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen