Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 12 september 2017

Geld lenen en boetevrij aflossen

Een hypotheek, de financiering van uw woning, is een financiële verplichting die u aangaat voor een periode van 30 jaar. Met een persoonlijke lening, voor de financiering van leendoelen zoals een auto, keuken, verbouwing of tweede woning, gaat u ook een financiële verplichting aan maar met een kortere looptijd, maximaal 10 jaar.

Goed om vooraf duidelijk te weten welke voorwaarden bij uw hypotheek of lening horen. Wat zijn namelijk de mogelijkheden en bijbehorende kosten als u tussentijds wilt aflossen?

Hypotheek niet-boetevrij aflossen

In geval van extra (vervroegd) aflossen zijn de te betalen kosten een groot verschil. Bij een persoonlijke lening, en ook bij een doorlopend krediet, mag u altijd kosteloos inlossen op de lening. Bij een hypotheek kost dat geld: u moet een boeterente betalen aan de bank voor het mislopen van de ingecalculeerde rente.

U benadeelt de bank in feite als u vervroegd aflost. Als vergoeding berekenen zij een boeterente. Dit is alleen het geval als de rente van dat moment lager is dan de rente die u aan de bank had moeten betalen. Als de rente hoger is heeft de bank geen nadeel maar voordeel.

Hoe hoog is de boeterente?

De hoogte van de boeterente is niet eenvoudig te bepalen; deze is van veel factoren afhankelijk. Welke hypotheekvorm heeft de klant, wat is het openstaande bedrag aan hypotheek, welk boetevrij bedrag staat in de voorwaarden, welk bedrag wordt maandelijks afgelost op de hypotheek? De antwoorden op deze vragen bepalen de hoogte van het boetebedrag.

Banken hanteerden voorheen verschillende manieren van berekenen en dat maakte het niet-transparant voor de consument. In 2017 heeft toezichthouder AFM daarom richtlijnen opgesteld waarin staat dat de berekening van de boeterente controleerbaar moet zijn volgens de door hen opgestelde leidraad. De bank is echter niet verplicht een specificatie van de berekening aan de klant te overleggen. Dit blijkt na een recente uitspraak van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) betreffende een zaak waarin een consument het niet eens was met de aan hem berekende boeterente en een specificatie van het bedrag wilde. Het Kifid stelde de bank in het gelijk; zij had zich aan de opgestelde leidraad had gehouden en is daarmee niet verplicht een specificatie aan de klant te geven.

Boetevrij aflossen op een lening

Tegenwoordig kunt u boetevrij aflossen bij extra tussentijdse aflossingen op of bij vervroegd aflossen van de persoonlijke lening. Op oude leningen kan nog wel een boeteclausule gelden vanuit de voorwaarden als u extra inlost of vervroegd de lening aflost.

Bij een persoonlijke lening betaalt u elke maand hetzelfde bedrag aan rente en aflossing gedurende de looptijd. Is vervroegd aflossen dan wel slim? Op het moment dat de lening gedeeltelijk of volledig wordt ingelost wordt deze contant gemaakt. Dat wil zeggen: het openstaande saldo wordt bepaald op basis van de contante waarde van de lening. De rente die dan nog in de resterende maandtermijnen (van de looptijd) zit wordt afgetrokken van het bruto saldo. Op deze manier blijft het netto saldo over als inlossaldo van dat moment. U betaalt dus de daadwerkelijke rente en niet de rente die vooraf over de gehele looptijd is berekend.

Een kredietverstrekker is wettelijk verplicht om het totale bruto saldo (= het aantal maanden vermenigvuldigd met het termijnbedrag) te laten zien in het contract zodat de consument in beeld heeft wat hij in totaal betaalt gedurende de hele looptijd.

Vervroegd aflossen is dus inderdaad slim. Als u de financiële ruimte heeft om extra af te lossen is dit altijd het voordeligst. Immers: spaargeld rendeert niet, kost geld (inflatie) en geleend geld kost altijd geld.

Lening oversluiten

Heeft u een lopende lening waar u een hoge rente voor betaalt? U kunt kosteloos de lening oversluiten zodat u een lage rente gaat betalen. Maak gebruik van onze online oversluitservice en wij regelen de overstap voor u.

In het geval van vervroegd aflossen op uw hypotheek en de kosten daarvan kan uw hypotheekadviseur u meer vertellen. Als u uw hypotheek volledig inlost moet u naast de boeterente ook kosten aan de notaris betalen voor het doorhalen/royeren van de hypotheekakte in het kadaster.

Als u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere hypotheekvorm kunnen zij een berekening maken van de kosten ten opzichte van de besparing die u hoopt te maken.

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen