Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Waar kunnen we u mee helpen?

← Terug naar overzicht

Rente


Veelgestelde vragen

 • Hoeveel rente betaal ik bij een lening?

  Hoeveel rente u betaalt voor een lening verschilt per situatie. Om te bepalen hoeveel rente u betaalt voor een krediet bekijken aanbieders uw persoonlijke situatie, waaronder uw inkomen, leeftijd en uitstaande leningen. Dit houdt in dat hoeveel rente u betaalt voor een lening afhankelijk is van de mate waarin u de lening kunt terugbetalen. Daarnaast is de rente die u betaalt voor een lening afhankelijk van de verhouding tussen uw lasten en inkomen, in hoeverre u een positieve BKR betalingsgeschiedenis heeft en hoeveel geld u in totaal kunt lenen. Bovendien bepalen ook het type krediet, de hoogte en duur van de lening hoeveel rente u betaalt bij een lening. Zo is de hoeveelheid rente die u betaalt bij een Persoonlijke Lening hoger dan bij een Doorlopend Krediet. En omdat de vaste kosten bij een kleine lening naar verhouding hoger zijn dan bij een grote lening betaalt u meer rente voor een kleine lening. Ook wanneer u kiest voor een krediet met een vaste rente beïnvloedt dat hoeveel rente u betaalt voor het krediet.

  Bent u benieuwd hoeveel rente momenteel wordt gerekend voor een lening? Bekijk de laagste rentetarieven van de Nederlandse Kredietmaatschappij. Hoeveel rente u betaalt voor een lening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het indienen van een aanvraag voor een lening, ontvangt u een overzicht van de mogelijkheden bij verschillende banken waarin u ziet hoeveel rente de banken rekenen voor de lening. Op basis hiervan kunt u zelf bepalen bij welke bank u een lening wenst af te sluiten en hoeveel rente u betaalt voor de lening.

 • Wanneer profiteer je van renteaftrek van je lening?

  Sinds 1 januari 2013 profiteert u alleen van renteaftrek als de lening is bedoeld voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen koopwoning. Leningen met fiscale renteaftrek van De Nederlandse Kredietmaatschappij zijn: de Persoonlijke Lening en het Verbouwings Krediet. Een Persoonlijke Lening met renteaftrek geldt alleen als deze wordt aangewend voor aanschaf of verbouwing van uw eigen woning. Bij het afsluiten van een consumptieve lening kunt u geen gebruik maken van renteaftrek.

  De Persoonlijke Lening en het Verbouwings Krediet hebben een looptijd van maximaal 10 jaar. U profiteert de hele looptijd van de lening van de renteaftrek. Ook voor een eventuele restschuld na de verkoop van uw woning geldt een fiscale renteaftrek. Een lening voor deze restschuld is maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar. Naast een Persoonlijke Lening kunt u kiezen voor Doorlopend Krediet om de restschuld te financieren. Ook bij een Doorlopend Krediet kunt u gebruik maken van de renteaftrek voor uw restschuld.

 • Welk rentepercentage betaal ik bij een lening?

  De rentepercentages van leningen verschillen per situatie. Zo is het rentepercentage afhankelijk van het type lening, een vaste of variabele rente, de hoogte en de duur van de lening. Het rentepercentage van een Doorlopend Krediet is doorgaans lager dan bij een Persoonlijke Lening en een kleine lening heeft vaak een hoger rentepercentage dan een grote lening. Het rentepercentage van een kleine lening is hoger omdat de vaste kosten bij een kleine lening relatief hoog zijn in verhouding tot een grote lening. Kiest u voor een lening met een vast rentepercentage, dan beïnvloedt dat ook de hoogte van het rentepercentage. Daarnaast is uw persoonlijke situatie van invloed op het rentepercentage van een lening, waarbij onder andere wordt gekeken naar het inkomen, woon- en gezinssituatie.

  Momenteel is het minimale rentepercentage voor een lening bij De Nederlandse Kredietmaatschappij 3,5%. Bekijk het overzicht van de rentetarieven voor een overzicht van de actuele rentepercentages van de leningen van De Nederlandse Kredietmaatschappij.

 • Wat is de rente van een doorlopend krediet?

  De rente van een Doorlopend Krediet is variabel. Dat betekent dat het rentetarief van een Doorlopend Krediet afhangt van de actuele rentestand. Daarnaast is ook de hoogte van uw kredietlimiet van het Doorlopend Krediet en uw persoonlijke situatie van invloed op de rente. De rente voor een Doorlopend Krediet met een hoog kredietlimiet, is lager dan het rentetarief van een Doorlopend Krediet met een laag kredietlimiet. Omdat de kosten zoals administratiekosten bij een laag kredietlimiet relatief hoog zijn in verhouding tot een hoog kredietlimiet, is de rente van een Doorlopend Krediet met een laag kredietlimiet hoger.

  Voor het aflossen van een Doorlopend Krediet betaalt u een vast bedrag per maand wat bestaat uit rente en aflossing. Als de rente "stand" omhoog gaat, betaalt u meer rente en lost u minder af van het Doorlopend Krediet. Bij een lagere rente geldt het omgekeerde: u betaalt minder rente, maar lost meer af. Bij een Doorlopend Krediet kunt u altijd boetevrij extra aflossen. Als u ervoor kiest om extra af te lossen, wordt het saldo van het Doorlopend Krediet lager waardoor u minder rente betaalt en meer aflost. De rente van het Doorlopend Krediet wordt berekend over het krediet dat u daadwerkelijk gebruikt. Bekijk het overzicht van de rentetarieven voor het actuele rentetarief voor een Doorlopend Krediet bij De Nederlandse Kredietmaatschappij.

 • Wat is het gemiddelde rentepercentage van een doorlopend krediet?

  Het gemiddelde rentepercentage van een doorlopend krediet is variabel. Dit houdt in dat de rentepercentages voor een doorlopend krediet verschillen per situatie en afhankelijk zijn van diverse factoren. Ten eerste beïnvloedt de marktrente het rentepercentage van een doorlopend krediet. De marktrente is de rente die de verstrekker zelf betaalt over het geld dat hij inkoopt om uit te lenen bij het verstrekken van doorlopend krediet. Ten tweede hangt het rentepercentage af van het totale bedrag dat u wilt lenen. Omdat de vaste kosten voor een kleine lening in verhouding hoger zijn dan voor een grote lening, is het gemiddelde rentepercentage voor een doorlopend krediet met een laag kredietbedrag hoger dan het rentepercentage voor een doorlopend krediet met een hoog kredietbedrag. Daarom werken kredietverstrekkers met kredietstaffels voor het bepalen van het rentepercentage van een doorlopend krediet.

  Naast de marktrente en hoogte van het doorlopend krediet, is een flik aantal factoren van invloed op het gemiddelde rentepercentage. Zo maakt de kredietverstrekker een risicoprofiel van de kredietnemer, waarbij o.a. wordt gekeken naar de leeftijd, de verhouding tussen de lasten en het inkomen, het vermogen en een eventuele BKR betalingsgeschiedenis. Hoe lager het risico voor de kredietverstrekker, hoe lager het rentepercentage voor het doorlopend krediet. En wanneer er sprake is van een koophuis voor het doorlopend krediet, geldt vaak een lager rentepercentage dan bij een huurhuis. Bekijk het overzicht van onze laagste rentetarieven voor het actuele rentepercentage voor doorlopend krediet of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 • Wat is de gemiddelde rente van een lening?

  De gemiddelde rente van een lening is afhankelijk van diverse factoren. De gemiddelde rente die u betaalt voor een krediet hangt af van het type lening, de hoogte en de duur van de lening. De gemiddelde rente voor een doorlopend krediet is doorgaans lager dan de gemiddelde rente voor een persoonlijke lening. Voor beide kredietproducten geldt dat de rente daalt naarmate het kredietbedrag hoger wordt. De relatief hogere kosten voor een kleine lening vergeleken met een grote lening, veroorzaakt deze daling van de gemiddelde rente. Bovendien beïnvloedt uw persoonlijke situatie de gemiddelde rente van een krediet. Om de gemiddelde rente van een lening te bepalen kijkt een kredietverstrekker naar het debiteurenrisico waaronder de verhouding tussen uw inkomen en uw lasten, uw BKR betalingsgeschiedenis en uw totale vermogen.

  Bij het afsluiten van een lening is het verstandig om niet alleen te beslissen op basis van de laagste rente voor een krediet. Wij raden u aan om, naast de gemiddelde rente, ook de voorwaarden van verschillende kredietverstrekkers te vergelijken. De combinatie van een krediet met een lage gemiddelde rente en ongunstige voorwaarden, zoals een boete bij vervroegd aflossen, kan ervoor zorgen dat u alsnog duurder uit bent. Bent u benieuwd hoeveel rente u gemiddeld betaalt voor een lening? Vraag vrijblijvend een offerte aan om het aanbod van onze vijf partners te vergelijken of ga naar rentetarief lening voor een overzicht van onze minimum rente voor een krediet.

 • Wanneer is een persoonlijke lening aftrekbaar?

  Een persoonlijke lening is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar. Wanneer u de persoonlijke lening gebruikt voor het verbouwen of verbeteren van uw eigen woning is de lening aftrekbaar. De persoonlijke lening is niet fiscaal aftrekbaar wanneer deze wordt gebruikt voor consumptieve doeleinden zoals voor meubels. De looptijd van een persoonlijke lening is maximaal 10 jaar. U kunt de persoonlijke lening ook gebruiken om uw eventuele restschuld te financieren. Een persoonlijke lening voor een restschuld is gedurende de looptijd van 10 jaar aftrekbaar.

 • Welke percentages betaal ik bij een lening?

  De percentages die u betaalt bij een lening verschillen per situatie en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Om de percentages te bepalen, stellen kredietverstrekkers een risicoprofiel op van u als kredietnemer. Hierbij kijkt men naar factoren als de verhouding tussen uw inkomen en lasten, betalingsgeschiedenis, leeftijd, werk- en vermogenssituatie. Een laag risico voor de kredietverstrekker zal resulteren in lage percentages aan rente. Daarnaast zijn de percentages die u betaalt over de lening afhankelijk van het soort lening. De percentages dalen naarmate de lening groter is en de percentages zijn doorgaans lager voor een lening met een variabele rente in plaats van een vaste rente.

  Aangezien kredietverstrekkers verschillende voorwaarden hanteren voor het afsluiten van een lening, verschillende de percentages die u betaalt voor een lening soms per aanbieder. Daarom vindt u in onze offerte het aanbod van drie verschillende kredietverstrekkers. Op basis hiervan kunt u het aanbod vergelijken en de meest passende lening met het beste rentepercentage kiezen. Momenteel kunt u via de Nederlandse Kredietmaatschappij een lening afsluiten voor een percentage van 3,5%. Klik op rentepercentages lening voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan om te zien voor welke percentages u ook echt in aanmerking komt en welke percentages op uw situatie van toepassing zijn.

 • Wat is de rente voor een kortlopende lening?

  De rente voor een kortlopende lening is doorgaans lager dan de rente voor een langlopende lening. De rente voor een kortlopende lening is lager omdat de rente korter vast staat en hierdoor het renterisico voor de bank bij een kortlopende lening lager is dan bij een langlopende lening. Dit renterisico wordt beïnvloed door inflatie en de hogere prijs die kredietverstrekkers moeten betalen aangezien zij hun geld langer kwijt zijn. Daarnaast is ook uw persoonlijke situatie van invloed op de hoogte van de rente voor een kortlopende lening. Om de hoogte van de rente te bepalen voor een kortlopende rekening, houden kredietverstrekkers rekening met uw gezinssamenstelling, inkomen, uitgavenpatroon, BKR betalingsgeschiedenis, uitstaande kredieten en uw totale vermogen, ook wel het debiteurenrisico genoemd. Voor meer informatie kunt u ook de pagina over hoeveel u kunt lenen raadplegen.

  De Nederlandse Kredietmaatschappij biedt een kortlopende lening in de vorm van een Persoonlijke Lening 0 – 6 jaar met een vaste rente. Ook kunt u kiezen voor een Doorlopend Krediet met een variabele rente als vervanger van een kortlopende persoonlijke lening. Bij een Doorlopend Krediet kunt u geld opnemen en aflossen wanneer u dat wilt, maar de rente is variabel waardoor u van tevoren niet weet hoeveel rente u in totaal moet betalen. Wij raden u daarom aan om u goed te verdiepen in de verschillende mogelijkheden voordat u een kortlopende lening afsluit. Bent u benieuwd hoeveel rente u betaalt voor een kortlopende lening? Vraag vrijblijvend een offerte aan of ga naar het overzicht van onze minimum rentepercentages.

 • Is de rente van een Persoonlijke Lening aftrekbaar?

  Soms is de rente van een Persoonlijke Lening aftrekbaar. Namelijk als u geld leent voor de verbouwing van uw eigen koophuis. Denk aan een nieuwe keuken, uitbouw, zonnepanelen of isolatie. Ook in het geval van een woning restschuld is de rente aftrekbaar. Bereken hier de rente met fiscaal voordeel.

 • Is de rente van een Doorlopend Krediet aftrekbaar?

  Alleen als u geld leent om de restschuld van uw woning te betalen, is de rente van een Doorlopend Krediet aftrekbaar. Dit geldt alleen als de restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012. De rente is maximaal vijftien jaar aftrekbaar. Bereken hier de rente met fiscaal voordeel.

 • Is de rente van een Combinatie Krediet aftrekbaar?

  Soms is de rente aftrekbaar. Namelijk als u het deel dat u leent in een Persoonlijke Lening gebruikt voor de verbouwing van uw eigen koophuis. Denk aan een nieuwe keuken, uitbouw, zonnepanelen of isolatie. Ook in het geval van een woning restschuld is de rente aftrekbaar. Dit geldt zowel voor de Persoonlijke Lening als het Doorlopend Krediet. Bereken hier de rente met fiscaal voordeel.

 • Is de rente van een Verbouwingskrediet aftrekbaar?

  Ja. Annuïtair dalende leningen zoals een Persoonlijke Lening en Verbouwingskrediet zijn fiscaal aftrekbaar als u de lening gebruikt om de verbouwing van uw eigen huis te financieren. Bereken hier de rente met fiscaal voordeel.

 • Is de rente van een eigen huis lening aftrekbaar?

  In tegenstelling tot het voormalige WOZ krediet, is de rente van een eigen huis lening in sommige gevallen wel fiscaal aftrekbaar. Namelijk als u geld leent om uw woning restschuld te financieren. Dit geldt zowel voor de Persoonlijke Lening als het Doorlopend Krediet en alleen als de restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012. De rente van een eigen huis Persoonlijke Lening is ook aftrekbaar als u leent voor de verbouwing van uw eigen koophuis. Bereken hier de rente met fiscaal voordeel.

 • Kan ik beter kiezen voor een lening of extra hypotheek?

  Als u minder dan € 50.000 leent en niet langer dan 10 jaar aan uw lening wilt vastzitten, is een lening vaak de beste optie. De totale kosten zijn lager, het is sneller en in geval van een Persoonlijke Lening en een verbouwing is de rente aftrekbaar. Ook voor het financieren van een woning restschuld, is een lening een goede optie. Een restschuld meenemen in uw hypotheek is meestal niet mogelijk omdat uw inkomen en de waarde van uw nieuwe huis toereikend moeten zijn. De rente die u betaalt over uw lening voor een restschuld is fiscaal aftrekbaar.

 • Is de rente van een lening aftrekbaar?

  Als u een Persoonlijke Lening afsluit voor de verbouwing van uw koophuis, is de rente fiscaal aftrekbaar. Denk aan een lening voor een nieuwe keuken, uitbouw, zonnepanelen of isolatie. Ook in het geval van een woning restschuld is de rente aftrekbaar. Dit geldt zowel voor de Persoonlijke Lening als het Doorlopend Krediet. Bereken hier de rente met fiscaal voordeel.

 • Wat zijn de regels voor renteaftrek bij een restschuld?

  Geen fiscaal voordeel bij restschuldfinanciering

  Tot 31 december 2017 waren de rentekosten van uw restschuldfinanciering fiscaal aftrekbaar. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2018 vervallen. De rentekosten zijn NIET meer fiscaal aftrekbaar.

  U kunt nog steeds een consumptief krediet in de vorm van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet afsluiten voor de financiering van uw restschuld; het fiscale voordeel is niet meer van toepassing.

  Voorheen mocht u voor een periode van maximaal 15 jaar de rente aftrekken als u uw huis na 28 oktober 2012 met een restschuld had verkocht en hiervoor een financiering had afgesloten.

   

   

 • Wat zijn de regels voor renteaftrek bij woningverbouwing?

  Als u een lening afsluit (of na 2013 heeft afgesloten) om uw koopwoning te verbeteren met een verbouwing dan zijn de rentekosten van die lening fiscaal aftrekbaar (van uw belastbaar inkomen). Voorwaarde hiervoor is dat de lening moet worden afgelost met een vast maandbedrag en binnen een looptijd van maximaal 30 jaar. Hieraan voldoet alleen een persoonlijke lening; met een doorlopend krediet ontvangt u geen belastingvoordeel.

  De rentekosten van het onderhoud of van de verbouwing zijn aftrekbaar; de kosten die u daadwerkelijk maakt niet. Die zijn voor eigen rekening en zijn betaalt met een lening of via hypotheek.

  Welke verbeteringen van en aan uw woning komen in aanmerking voor fiscale renteaftrek:

  • Plaatsen van een nieuwe keuken en/of badkamer
  • Leggen van een nieuwe vloer (op iedere verdieping)
  • Een aan- of uitbouw voor extra ruimte
  • Dakkapellen en/of nieuwe kozijnen; toename van daglicht en verhoogt isolatie
  • Aanleg of renovatie van een nieuwe tuin
  • Plaatsen van zonnepanelen voor energiebesparing
  • Groot onderhoud aan de woning zodat de waarde van uw woning niet daalt

  Als u vragen heeft over de aftrekbaarheid van uw rentekosten kunt u naar de website van de Belastingdienst gaan. Een belastingconsulent kan u verder helpen.

 • Wat is de tariefhistorie van het doorlopend krediet?

  De tariefhistorie van het Doorlopend Krediet geeft aan hoe de rente omhoog en omlaag is gegaan de afgelopen jaren. U kunt hier de tariefhistorie inzien: Bekijk tariefhistorie.

Meer hulp nodig?

Vul alsjeblieft je naam in

Vul alsjeblieft je e-mailadres in

Vul alsjeblieft een onderwerp in

Laat wel een bericht achter

T: 088-5 444 444

Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 10:00 t/m 18:00.

Online 7 dagen per week.

Actuele rentetarieven

Vrijblijvend offerte aanvragen