Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 6 november 2018

Nazorg consumptief krediet is beperkt

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft voor het eerst een uitspraak gedaan over de zorgplicht die een financieel adviseur heeft bij een doorlopend krediet. 

Aanleiding hiervan is een consument die tevergeefs €11.000,- heeft geprobeerd te vorderen van een adviseur. Deze adviseur heeft de consument in 2005 geholpen met het afsluiten van een doorlopend krediet. De consument heeft de aanklacht ingediend, omdat zij van mening was dat zij te weinig op de hoogte gebracht is van de rentetarieven tijdens de looptijd van het krediet. Daarnaast was zij de mening toegedaan dat de financieel adviseur niet genoeg gedaan zou hebben om het variabele rentetarief binnen de perken van het redelijke te houden. 

De geschillencommissie van het Kifid heeft geoordeeld dat de aanklacht niet voldoende steek houdt, daar een doorlopend krediet geen complex product is, zoals een hypotheek of een levensverzekering. Het feit dat het geen complex product is, maakt dat de zorgplicht ook anders is.  

Daarnaast heeft de geschillencommissie vastgesteld dat de financieel adviseur ten tijde van het afsluiten van het krediet een passend en geschikt product heeft geadviseerd. Daarbij was duidelijk dat het rentetarief variabel was en dat het tarief door de bank wordt vastgesteld. Daar dit van tevoren duidelijk was voor de consument, zou een wijziging in het rentetarief voor de klant geen verrassing mogen zijn. De consument is in dit geval zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de wijzigingen in het rentetarief. 

Verder kaart het Kifid nog aan dat de consument zelf geen actie heeft ondernomen, gedurende de looptijd, om het krediet eventueel om te willen zetten naar een gunstiger rentetarief. Ook andere mogelijkheden heeft deze consument niet bespreekbaar gemaakt met haar adviseur. 

Daarmee is besloten dat de financieel adviseur heeft voldaan aan zijn nazorgplicht. 

Het was de eerste keer dat het Kifid daadwerkelijk een uitspraak gedaan heeft op dit gebied. Het doorlopend krediet is wel al vaker in het nieuws geweest. Interbank heeft onlangs besloten om actief klanten te benaderen om hun doorlopend krediet om te zetten naar een persoonlijke lening met een vaste rente. 

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen