Let op! Geld lenen kost geld
Aangescherpte leennormen 2021

Datum: 7 december 2020
Auteur: Halmar Wolfswinkel

Sinds april 2021 aangescherpte leennormen consumptief krediet

Overkreditering bij consumenten, ofwel meer geld lenen dan je financieel kunt dragen? Het blijft een lastige balans. Al helemaal sinds de coronacrisis met financiële onzekerheden voor veel mensen. Hoe houd je als overheid de vrijheid tot geld lenen in stand, terwijl je er óók voor zorgt dat consumenten hun vaste lasten en gewone levensonderhoud kunnen blijven betalen?

In samenwerking met de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Nibud is er sinds begin 2021 een aangepaste methode om overkreditering bij consumenten nog beter te voorkomen. 

Deze zogeheten leennorm die bepaalt hoeveel mensen kunnen lenen is aangescherpt. De Nederlandse Vereniging van Banken en de Vereniging van Financieringsondernemingen hebben de nieuwe methodiek sinds 1 april 2021 opgemomen in hun Gedragscode consumptief krediet. In de praktijk betekent dit dat consumenten minder kunnen lenen.

1 januari ging een overgangsregeling in. Kredietverstrekkers werkten met een opslag, die het verschil tussen de nieuwe en oude leennormen middelt. Deze opslag is afgestemd met het Nibud en de AFM en beschermt klanten al vanaf 1 januari 2021 tegen te hoge kredieten.

Waarom is een leennorm belangrijk?

Geld lenen is van alle tijden en moet ook gewoon mogelijk blijven. Maar een te hoog of te lang lopend krediet waardoor financiële problemen ontstaan, helpt geen enkele consument.
Via een leennorm kunnen financiële instellingen de financiële positie van klanten vaststellen. Het doel van zo’n leennorm is dat mensen niet méér lenen dan verantwoord is en daardoor uit de financiële problemen blijven. 

In de aangescherpte methodiek kunnen kredietverstrekkers de verhouding tussen inkomen en lasten van klanten nog fijnmaziger in beeld brengen. 

Ook hypotheekkosten, kosten voor de auto (verzekeringen, belasting) en de rekening voor kinderopvang zullen worden meegenomen in de berekening van de financiële draagkracht. Dit was eerder niet het geval. Het komt er in de meeste gevallen op neer dat mensen een lager maximaal bedrag kunnen lenen. 

Toezicht op leennormen en Gedragscode consumptief krediet

Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om consumenten bescherming te bieden tegen overkreditering. De financiële ‘waakhond’ AFM houdt toezicht op de naleving van de leennormen door financiële instellingen. 

Deze wettelijke verplichting betreft een zogeheten ‘open norm’. Dit houdt in dat kredietverstrekkers zelf invulling aan de norm mogen en moeten geven. 

Leennorm en nazorg bij De Nederlandse Kredietmaatschappij

Ook De Nederlandse Kredietmaatschappij houdt rekening met de nieuwe leennorm. Bovendien bieden wij al sinds ons ontstaan nazorg aan onze klanten. Nazorg is van belang om verantwoord en veilig te kunnen blijven lenen, daarom blijven wij onze klanten gedurende de volledige looptijd van hun lening begeleiden. 

We nemen minimaal 1 keer per jaar contact op met onze klanten om te bespreken of alles nog in orde is qua lasten/inkomsten en de woon-en gezinssituatie. Loopt de lening nog goed? Zijn rente en voorwaarden nog marktconform? Zijn er inmiddels lagere rentes of betere voorwaarden beschikbaar? We maken onze klanten erop attent en sluiten hun lening kosteloos over naar de goedkopere variant. 

Wij weten uit ervaring dat deze extra service zowel de klant als ons verder helpt. Het doel van onze nazorg is dat consumenten zo verantwoord mogelijk hun lening af kunnen blijven lossen. We hebben onze systemen hier ook volledig op ingericht, zodat we niemand uit het oog verliezen en foutloos kunnen werken. Met een mooi resultaat: 98% van onze klanten kan elke maand probleemloos de aflossingen betalen! 

 

Halmar Wolfswinkel

Partner en Hoofd Realisatie

Auteur: Halmar Wolfswinkel

Halmar is oplossingsgericht, creatief en zeer efficiënt. Voor elk vraagstuk heeft hij een passende oplossing. Zoekt u naar een financiering voor een recreatiewoning, een auto, boot, caravan of de verbouwing van uw koophuis? Halmar denkt met u mee. Hij zorgt voor een snelle en foutloze afwikkeling en uitbetaling van uw lening.

Specialisatie binnen De Nederlandse Kredietmaatschappij – Realisatie van de geretourneerde contracten, het completeren, controleren en doorsturen van de complete kredietdossiers naar de banken.

‘Ik sta er persoonlijk voor garant dat u snel en veilig kunt beschikken over uw geld.’

Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Vrijblijvend offerte aanvragen