Laden

Vertrouwd door velen

9,5

Trustpilot

Let op! Geld lenen kost geld

Datum: 9 augustus 2011

Keurmerk FD certificeert De Nederlandse Kredietmaatschappij

Een lening afsluiten met de zekerheid dat het wettelijk goed zit?

De Wet financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan financiële dienstverleners. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of voldaan wordt aan die eisen. De Wft bevat evenwel ‘open normen’. Dit betekent dat de principes wel zijn vastgelegd, maar dat financiële dienstverleners vrij zijn in hun keuze hoe daaraan te voldoen. Om er zeker van te zijn dat De Nederlandse Kredietmaatschappij voldoet aan al deze wettelijke eisen en normen heeft zij ter waarborging gekozen voor het Wft Certificeringsprogramma van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening.

Wft Certificering

Het Wft Certificeringsprogramma ondersteunt bij het blijvend voldoen aan de Wft eisen. Daarom is er op 20 juni 2011 een Auditor van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening bij De Nederlandse Kredietmaatschappij langs geweest om de eisen van de Wft door te nemen. Tijdens dit bedrijfsbezoek is geconstateerd dat bij De Nederlandse Kredietmaatschappij alle eisen goed zijn geïmplementeerd en heeft deze Audit aangetoond dat aan de Wft eisen wordt voldaan.

Wft Certificaat

Op 12 juli 2011 is door de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening het Wft Certificaat uitgereikt aan De Nederlandse Kredietmaatschappij. Dit Wft Certificaat is afgegeven naar aanleiding van de uitkomsten van het door de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening verrichte onderzoek bij De Nederlandse Kredietmaatschappij. De geldigheid van het Wft Certificaat wordt periodiek getoetst.

 

Vrijblijvend offerte aanvragen